EIMUTIS PRANAS [1897 m. Rajinciškėse (Raseinių r.) – 1919 03 18 Kaune; palaidotas Eigulių kapinėse], Lietuvos kariuomenės savanoris.

1919 01 11–1919 03 18 gyveno Kaune.

1919 01 11 įstojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas į Kauno miesto ir apskrities komendantūros mokomąjį būrį. Lietuvai kuriant nepriklausomą valstybę, joje pradėjo lankytis Santarvės (Antantės) misijos, turėjusios tirti Lietuvos ekonominę būklę. 1918 m. pirmoji į vokiečių okupuotą miestą atvyko JAV maitinimo komisija ir buvo apgyvendinta „Metropolio“ viešbutyje. Lietuviškoji Kauno komendantūra jai paskyrė viešbučio apsaugą.
1919 03 18 apie 15 val. prie viešbučio susirinko 40–50 vokiečių kareivių, atvažiavo automobilis. Iš jo išlipęs seržantas norėjo patekti į viešbutį, tačiau įėjimą saugoję lietuviai kariai pastojo kelią. Seržanto H. Zasso pastumtas P. Eimutis kilstelėjo šautuvą. Vokiečių karininkas du kartus paleido kulką į sargybinį ir jį nukovė. Savanoris iškilmingai palaidotas Kaune, Vytauto pr. buvusiose karių kapinėse, o 1958 m. perlaidotas Kauno Eigulių kapinėse.
1923 m. už drąsą ir pasiaukojimą karys Pranas Eimutis apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu (po mirties).
1928 m. Lietuvos karo invalidų Vyčių brolija išleido 4 atvirukų seriją su pirmųjų Nepriklausomybės kovose žuvusių karių atvaizdais. 1 atvirukas paskirtas P. Eimučiui. Po portretu užrašyta: „A.a. kareivis Pranas Aimutis“.

1924 m. jo vardu buvo pavadinta gatvė (pavadinimas panaikintas Kauno m. DŽDT VK 1946 12 12 nut. Nr. 638). 2003 m. senamiestyje J. Jablonskio gatvės dalis pavadinta Prano Eimučio vardu (Kauno m. savivaldybės tarybos 2003 10 16 sprend. Nr. T-423).

1927 m. Prano Eimučio vardu pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Kauno skyrius.

nuotrauka 1934 03 18 pažymint P. Eimučio žuvimo 15-ąsias metines, prie „Metropolio“ viešbučio pagrindinio fasado durų buvo pritvirtinta juodo marmuro atminimo lenta. 5-ojo dešimtmečio 2-ojoje pusėje vietos valdžios nurodymu lenta buvo nukabinta. 1990 03 18 memorialinė lenta su bareljefu atkurta ir atidengta prie įėjimo į „Metropolio“ restoraną (Laisvės al. 68). Joje įrašyta: „Čia 1919 03 18 garbingai žuvo Kauno komendantūros kareivis Pranas Eimutis gindamas Jungtinių Amerikos Valstijų misiją“ (skulpt. Algimantas Šlapikas; Kauno m. LDT VK 1990 02 15 sprend. Nr. 59).

nuotrauka 1999 m. Kauno jaunimo mokykla (V. Krėvės pr. 50) pavadinta žuvusio savanorio vardu (Kauno m. valdybos sprend. Nr. 995). 2012 m. reorganizuota prijungiant ją prie Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos (Kauno m. savivaldybės tarybos 2012 04 05 sprend. Nr. T-178).
2009 03 26 minint Prano Eimučio žūties ir Lietuvos kariuomenės 90-ąsias metines, prie mokyklos buvo pastatytas paminklinis akmuo, parengta paroda.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Abelkis, Pranas. Pagerbtas Lietuvos kariuomenės savanorio P. Eimučio atminimas // Kauno žinios. – 1999, kovo 30, p. 12.
2. Atminimo lentos Pranui Eimučiui atidengimas prie buvusio JAV konsulato – „Metropolio“ viešbučio. – Iliustr. // Valstybė − Lietuva. Sostinė − Vilnius. – Kaunas : Netimeras, 2018. – P. 209.
3. Banionis J. P. Eimučio memorialinė lenta, Laisvės al. 68. – Iliustr. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 44–45.
4. Dobkevičius, Kazimieras. Įamžintas Lietuvos kario žygdarbis. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009, kovo 25, p. 1, 8.
5. KAA, f. 218, ap. 1, b. 461, lap. 129.
6. Kauno miesto gatvių sąrašas 2003 m.
7. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
8. Lietuvos karo invalidų Vyčių brolijos leisti atvirukai // Kauno atvirukai, 1918–1940 : katalogas / Algimantas Miškinis, Kęstutis Morkūnas. – Vilnius, 2001. – P. 67.
9. Skučaitė, Virginija. Drąsusis kareivis nepamirštas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, kovo 21, p. 1, 5.
10. Skučaitė, Virginija. Pirmoji Lietuvos armijos auka. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, kovo 27, p. 24.
11. Veilentienė, Audronė. Kaune pagerbtas savanorio kūrėjo Prano Eimučio atminimas. – Iliustr. // Krašto apsauga. – 2011, Nr. 7 (bal. 8–22), p. 30.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka