PLECHAVIČIUS POVILAS [1890 02 01 Bukončiuose (Mažeikių r.) – 1973 12 19 Čikagoje (JAV)], Lietuvos kariuomenės generolas.

1920–1929 m., 1940–1944 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1918 m. grįžęs iš Rusijos įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1918–1919 m. Žemaitijoje savo iniciatyva ir lėšomis organizavo partizanų būrius ir likvidavo bolševizmo užuomazgas. 1919 m. jam buvo suteiktas kapitono, o 1922 m. – majoro laipsnis. Nuo 1920 m. tarnavo kavalerijos daliniuose užimdamas įvairias pareigas. 1924 m. P. Plechavičius baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune, o 1926 m. – Čekoslovakijos karo akademiją. Buvo Aukštųjų karininkų kursų lektorius, 1926 m. gruodžio perversmo vadas ir vykdytojas. 1927 m. buvo paskirtas Generalinio štabo valdybos viršininku (einant ir kavalerijos viršininko pareigas), išrinktas į Karininkų ramovės seniūnų tarybos prezidiumą; jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1929 m. suteikus generolo laipsnį, išleistas į atsargą ūkininkavo prie Šiaulių.
1943 m. hitlerininkams nepavyko sukurti lietuviškojo SS dalinio. Savisaugos reikalams ir kovai su banditizmu lietuviai sutiko organizuoti karinį dalinį su lietuviška vadovybe ir savo atributika. Taip gimė Vietinė rinktinė (LVR), kuriai vadovauti sutiko gen. P. Plechavičius. 1944 02 16 jis kreipėsi per radiją į Lietuvos jaunimą, ragindamas stoti savanoriais į jo vadovaujamą rinktinę.
Atsiliepė apie 20 000 savanorių. Suformavus LVR buvo daromas spaudimas, reikalaujantis rinktinę pervesti SS formuočių žinion. Vadui nesutikus, rinktinė išblaškyta, generolas suimtas ir patyrė hitlerininkų patyčias konclageriuose, kol pasiekė Vakarų sąjungininkų zoną. „Plechavičiukai“ pasklido po Lietuvą ir tapo pirmaisiais partizanais. 1949 m. atvykęs į JAV, P. Plechavičius įkūrė Karo veteranų ramovę.
Buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio (1923 m.), DLK kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinais bei Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių ir Nepriklausomybės 10 metų sukakties medaliais (1928 m.). 2004 m. vasario 16-osios proga apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (po mirties).
1994 m. firma „Medalis“ pagamino tris netradicinius, beveik sprindžio dydžio, gen. P. Plechavičiui skirtus atminimo medalius gražiose dėžutėse (dail. E. Daugulis). Dail. Antanas R. Šakalys sukūrė jo portretinį voką. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga išleido fotografuotą leidinį „Gen. Povilas Plechavičius“ (Kaunas, 1994). Antanas Martinionis parengė knygą „Vietinė rinktinė“ (Vilnius, 1998), o Stasys Gvildys – „Generolo P. Plechavičiaus vietinės rinktinės kariai ir vadai“ (Kaunas, 2008).

1991 m. Eigulių mikrorajone esanti Automobilistų gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. mero 1991 12 13 potv. Nr. 2039).

1994 06 16 ant buvusio „Miestprojekto“ pastato (dab. Verslo centras „BLC“, K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53), buvo atidengta šlifuoto granito memorialinė lenta: „Šioje vietoje nuo 1944 m. vasario 13 d. iki gegužės 15 d. buvo įsikūręs generolo P. Plechavičiaus vadovaujamos Lietuvos vietinės rinktinės štabas“.

nuotrauka 2001 m. Lietuvos Karininkų ramovėje Kaune (A. Mickevičiaus g. 19), buvusių Lietuvos VR karių sąjungos (LVRKS) būstinėje įsteigtas gen. Povilo Plechavičiaus kambarys-muziejus. Kovo 11-osios proga čia iškilmingai atidengtas generolo biustas (skulpt. Merūnas Varnauskas), kuris vėliau perduotas Marijampolės muziejui. Naują generolo biustą sukūrė ir padovanojo buvęs VR savanoris skulpt. Konstantinas Bogdanas.

nuotrauka 2008 10 04 Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos iniciatyva ir lėšomis VD karo muziejaus sodelyje atidengtas gen. P. Plechavičiaus paminklinis biustas (skulpt. Juozas Šlivinskas, archit. Kęstutis Linkus).

2009 m. Jaunojo kario mokyklai suteiktas generolo Povilo Plechavičiaus vardas (Žeimenos g. 66).
Prieiga per internetą: http://www.plechavicius.kaunas.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1&lang=lt  [žiūrėta 2013 09 09]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidengtas biustas narsiam generolui. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, spal. 10, p. 10.
2. Andriuškevičius Arūnas. Generolą primena biustas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, kovo 10, p. 4.
3. Gulmanas, Viktoras. Atidengta memorialinė lenta Vietinei rinktinei // Kauno diena. – 1994, birž. 21, p. 1.
4. Jarusevičius, Tomas. Jaunieji lūšiukai tapo plechavičiukais. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, geg. 8, p. 5. 5. Narbutas, Leonas. Dar vienas lietuvių priešnacinės kovos penkiasdešimtmetis // XXI amžius. – 1994, geg. 20, p. 6.
6. P. Plechavičiaus g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 125–126.
7. Skučaitė, Virginija. Brangesnis už auksą paminklas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, spalio 6, p. 5.
8. Sodelyje atidengtas P. Plechavičiaus biustas. – Iliustr. // 15 min. – 2008, spalio 6, p. 2.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka