KARNAVIČIUS JURGIS [1884 05 05 Kaune –1941 12 22 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], kompozitorius.

1927–1941 m. gyveno Kaune.

Gimė Kaune, bet trijų mėnesių amžiaus su tėvais išvažiavo į Vilnių. Mokėsi ir dirbo Peterburge. Dažnai lankydavosi netoli Babtų esančiame Kampų dvare. 1927 m. galutinai persikėlė į Kauną. Valstybės teatre buvo pradėtas repetuoti jo baletas „Gražuolė“. Mokytojavo muzikos mokykloje, kuri 1933 m. buvo perorganizuota į Kauno konservatoriją. Dėstė teorines disciplinas, privačiai mokė kompozicijos. 1938 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Tais pačiais metais buvo priimtas į Prancūzų kompozitorių draugiją. Griežė altu Valstybės teatro orkestre, dirbo Muzikinės dalies vedėju.
1932 m. sukūrė operą „Gražina“ (K. Inčiūros libretas pagal to paties pavadinimo A. Mickevičiaus poemą), kurios premjera Kauno Valstybės teatre įvyko 1933 m. vasario 16 d., minint 15-ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines. Joje panaudota apie 40 lietuvių liaudies melodijų. 1937 m. buvo pastatyta jo opera „Radvila Perkūnas“ (libretas B. Sruogos). J. Karnavičius sukūrė vienaveiksmius baletus: „Barocco“ (1938), „Apsišaukėlis“ (1940), „Jaunimas žaidžia“ (1941), 3 simfonines poemas, 4 styginius kvartetus ir kitų instrumentinės bei vokalinės muzikos kūrinių. 1941 m. redagavo nebaigtą M. Petrausko operą „Eglė, žalčių karalienė“, atrinktą Lietuvių meno dekadai Maskvoje.
1933 m. J. Karnavičius apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. 1938 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1984 m., pažymint 100-ąsias gimimo metines, jo atminimui lietuvių ir rusų kalbomis buvo išleistas SSRS pašto vokas. Apie kompozitorių Jūratė Burokaitė parengė monografiją „Jurgis Karnavičius“ (Vilnius, 2004).

nuotrauka 1967 m. ant namo (Kęstučio g. 57) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1937–1941 m. gyveno kompozitorius Jurgis Karnavičius“. 2004 m. lenta pavogta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jurgis Karnavičius. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 29.
2. Kompozitoriaus atminimui // Kauno tiesa. – 1984, geg. 13, p. 2.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka