RUSTEIKA STEPONAS [1887 07 17 Rygoje (Latvija) – 1941 06 24 Minske (Baltarusija)], teisininkas, Vidaus reikalų ministras, pulkininkas, Kauno viceburmistras.

1930–1941 m. gyveno Kaune.

1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1920 m. buvo paskirtas Telšių apskrities karo komendantu. Prezidento A. Smetonos įsakymu perkeltas į Kauną 1930 02 01 perėmė Lietuvos kriminalinės policijos valdybos direktoriaus pareigas. Jam pavesta užduotis pažaboti Tautinės apsaugos „Geležinį vilką“, siekusį grąžinti į valdžią A. Voldemarą.
1931 04 01 paskirtas vidaus reikalų ministru vykdė reformas: 1932 m. Kaune buvo atidaryta Policijos mokykla ir sustiprintas policininkų mokymas, surengtas tarnautojų surašymas. 1933 m. visose struktūrose įsteigti šaudymo ir sporto instruktorių etatai. Valsčiuose panaikinti policijos punktai ir įkurtos 246 nuovados. 1933 05 29 VRM Kriminalinės policijos valdyba pertvarkyta į Valstybės saugumo departamentą (VSD), sujungusį valstybės saugumo ir kriminalinę policiją. Išleistas VSD statutas. Buvo įvesta vachmistro pareigybė, policijos darbuotojai atestuojami, jiems pakelti atlyginimai, įrengta moderni laboratorija. Lietuva pradėjo bendradarbiauti su Interpolu.
1935 m. S. Rusteika sugrįžo į Krašto apsaugos ministeriją ir ėjo kariuomenės štabo Ypatingų reikalų viršininko pareigas, tačiau spalio mėn. išėjo į atsargą ir tapo Kauno viceburmistru. Dalyvavo Tautininkų sąjungos veikloje.
1928 m. apdovanotas Vyties Kryžiaus 3-ojo laipsnio, o 1931 m. – DLK Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinais.
Okupavus Lietuvą sovietams, 1940 07 12 buvo suimtas, uždarytas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą ir nuteistas mirti. 1941 06 23 su kitais išvežtas į Baltarusiją.

nuotrauka 2007 m. Žaliakalnyje prie namo (Lelijų g. 2) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1940 m. gyveno Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, Kauno viceburmistras, teisininkas, plk. ltn. Steponas Rusteika, sovietų sušaudytas 1941 m. birželio 24 d. Minsko kalėjime“ (Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2007 07 04 įsak. Nr. A-2295).

nuotrauka 2018 12 05 VDKM sodelio prieigose (greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos) atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Steponas Rusteika. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulpt. Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – archit. Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Prieiga per internetą: https://goo.gl/BKYMjM  [žiūrėta 2018 12 12]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jankauskas, Vidmantas. Keturioliktasis vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika. – Portr. // Sargyba. – 1994, geg. 26–birž. 1, p. 5.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Skučaitė, Virginija. Tarpukario ministrų atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka