BRAZDŽIONIS BERNARDAS [1907 02 02 Stebeikėliuose (Pasvalio r.) – 2002 07 11 Los Angeles; palaidotas Petrašiūnų kapinėse; skulpt. Algimantas Sakalauskas ir Prienų drožėjai], poetas, literatūros kritikas.

1929–1944 m. gyveno Kaune. 1991–2001 m. vasaromis lankydavosi Kaune.

1929–1934 m. VDU Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą; dalyvavo studentų akademiniuose būreliuose: ateitininkų „Šatrijos“ draugijoje, studentų humanitarų draugijos literatūros sekcijoje, nuo 1931 m. jai vadovavo. Baigęs universitetą, lietuvių kalbą dėstė įvairiuose kursuose ir mokyklose. Nuo 1937 m. dirbo „Sakalo“ knygų leidykloje. 1940–1944 m. vadovavo Maironio literatūros muziejui. Redagavo leidinius: „Ateities spinduliai“ (1932–1940), „Pradalgės“ (1934–1935), „Dienovidis“ (1938–1939), „Literatūros metraštį“ (1942), lietuvių rašytojų metraštį „Tremties metai“ (1947).
Kaune išleido poezijos rinkinius: „Amžinas žydas“ (1931), „Krintančios žvaigždės“ (1933), „Ženklai ir stebuklai“ (1936), „Kunigaikščių miestas“ (1939), „Šaukiu aš tautą“ (1941), „Iš sudužusio laivo“ (1943), „Viešpaties žingsniai“ (1943), „Per pasaulį keliauja žmogus“ (1943).
Vytės Nemunėlio slapyvardžiu išleido poezijos knygelių vaikams: „Mažųjų pasaulis“ (1931), „Drugeliai“ (1934), „Kiškio kopūstai“ (1936) ir kt.
1993 m. B. Brazdžionis buvo apdovanotas DLK Gedimino ordinu. 1997 m. sukurtas dokumentinis filmas „Bernardas Brazdžionis. Sugrįžimas“ (rež. Algirdas Tarvydas), o 2001 m. – vaizdo įrašas tuo pačiu pavadinimu. Jo garbei išleista knyga „Poetas Bernardas Brazdžionis grižta į Lietuvą: fotografijos, eilėraščiai, straipsniai“ (Vilnius, 2002). 2003 m. iš suvenyrinių vokų ciklo „Iškiliausios tautos asmenybės“ poeto atminimui paskirtas vokas (dail. Antanas Rimantas Šakalys). Minint 100-ąsias gimimo metines, serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė) ir poezijos rinktinė „Protėvių dvasia“ (Vilnius, 2007).
Poeto asmeninis archyvas saugomas Maironio literatūros muziejuje Kaune, kurio darbuotojos Jūratė Ivanauskienė ir Reda Rėklytė parengė leidinį „Bernardas Brazdžionis. Archyvai“ (Kaunas, 2007). Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas išleido straipsnių rinkinį „Per pasaulį keliauja žmogus: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui“ (Vilnius, 2008). Režisierius Vytautas Balsys sukūrė DVD „Vėtrose nepaklydęs“ (Kaunas, 2007). 2011 m. Petras Palilionis išleido knygą „Tautos šauklio aidai : etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį“ (Kaunas), už kurią buvo apdovanotas pirmąja B. Brazdžionio premija. 2018 m. išleista „Laiškai, 1982–2002 m. / Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis“ (Vilnius).

1994 03 09 Bernardui Brazdžioniui suteiktas VDU garbės daktaro vardas.
Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/person/4-bernardas-brazdzionis/  [žiūrėta 2021 03 02]

1995 09 21 poetui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

nuotrauka 2003 07 11 prie namo (Taikos pr. 21), kuriame jis gyveno 1936–1944 m., o nuo 1991–2001 m. atvažiuodavo kiekvieną vasarą, atidengtas paminklinis biustas (skulpt. Virginija Babušytė-Venckūnienė, archit. Alfredas Jakučiūnas; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 03 26 įsak. Nr. A-204).
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030716/atmi_01.html  [žiūrėta 2010 08 11]

2006 m. Romainiuose B. Brazdžionio vardu pavadinta nauja gatvė (Kauno m. sav. tarybos 2006 01 26 sprend. Nr. T-18).

2007 02 02 100-osioms gimimo metinėms VDU Humanitarinių mokslų fakultete (Donelaičio g. 52–609) atidaryta Bernardo Brazdžionio vardo auditorija, o joje – paroda, atspindinti poeto studijų laikotarpį.

2011 01 20 Kauno miesto savivaldybė įsteigė Bernardo Brazdžionio premiją (10 tūkst. litų), kasmet skiriamą rašytojams, literatūrologams už per paskutinius dvejus metus parašytus aukšto lygio kūrinius (Kauno m. savivaldybės tarybos 2011 01 20 sprend. Nr. T-2).

2013 06 06 Kauno „Versmės“ vidurinei mokyklai (Partizanų g. 22) suteiktas Bernardo Brazdžionio pagrindinės mokyklos vardas (Kauno m. savivaldybės tarybos 2013 06 06 sprend. Nr. T-349). Nuo 2014 04 10 – Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras (Kauno m. sav. tarybos 2014 04 10 sprend. Nr. T-222), nuo 2016 06 14 – Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla (KMS tarybos 2016 06 14 sprend. Nr. T-326).
Prieiga per internetą: https://www.brazdzionis.kaunas.lm.lt/  [žiūrėta 2019 01 15]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jau metai, kai tarp mūsų nėra Bernardo Brazdžionio: [dailininko Antano R. Šakalio sukurtas vokas, skirtas poetui] // Lietuvos aidas. – 2003, liep. 12, p. 3.
2. Jokūbaitis, Stasys. Bernardui Brazdžioniui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas // Kauno diena. – 1995, rugs. 22, p. 1, 3.
3. Kanopkaitė, Rūta. Poetas pasitiks prie savo vartelių. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, liep. 12, p. 4.
4. Kaune atidengiamas paminklas poetui Bernardui Brazdžioniui // Respublika. – 2003, liep. 11, p. 19.
5. Kaune įsteigta Bernardo Brazdžionio premija // Nemunas. – 2011, saus. 27 – vas. 2, p. 2.
6. Kauno miesto gatvių sąrašas.
7. Naujųjų mokslo metų pradžią Kaune laistė lietus. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, rugs. 3, p. 5.
8. Savičiūnaitė, Vida. B. Brazdžionis – devintas Kauno miesto garbės pilietis // Lietuvos rytas. – 1995, rugs. 22, p. 7.
9. Striogaitė, Enrika. Skirta Tautos šaukliui, vis labiau virstančiam aidu. – Iliustr. // Kauno diena. – –2011, gruod. 23, p. 30–31.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka