AUGUSTAUSKAS VYTAUTAS (AUGUSTAITIS) [1904 04 09 Lygumų miestelyje (Pakruojo r.) – 1958 06 27 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, sporto organizatorius, mokslininkas.

1932–1958 m. gyveno Kaune (išskyrus 1941–1944 m.).

1931 m. baigė VDU Humanitarinių mokslų fakultetą. 1932 m. buvo Kauno apskrities mokyklų inspektorius, 1934–1940 m. – Kūno kultūros rūmų ir Aukštųjų kūno kultūros kursų direktorius.
Organizavo Kūno kultūros rūmų ir Kauno sporto halės statybą. 1937 m. išrinktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pirmininku vadovavo VDU Kūno kultūros katedrai. 1945 m. dirbo Kūno kultūros instituto Psichologijos-pedagogikos katedros vyr. dėstytoju, o 1947–1949 m. – katedros vedėju.
1938 m. kartu su kitais Kaune surengė pirmąją Pasaulio lietuvių tautinę olimpiadą.
Bendradarbiavo su prieškario spaudos leidiniais: „Švietimo darbas“, „Vairas“, „Lietuvos aidas“. 1931–1940 m. redagavo žurnalą „Fiziškas auklėjimas“.
Nuo 1920 m. – Šaulių sąjungos narys, Tautininkų sąjungos atsakingasis sekretorius.
V. Augustausko-Augustaičio gyvenimas ir veikla plačiai tyrinėta prof. Stanislovo Stonkaus išleistoje, 100-osioms gimimo metinėms skirtoje monografijoje „Vytautas Augustauskas-Augustaitis (1904–1958)” (Kaunas, 2003).

nuotrauka 1994 03 29 Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar LSU) rūmų fojė (Sporto g. 6) atidengta memorialinė lenta: „Šiuose rūmuose 1934–1940 m. dirbo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pirmininkas, Kūno kultūros rūmų direktorius Vytautas Augustauskas“ (skulpt. ir archit. Algimantas Šlapikas; Kauno m. mero 1992 07 02 potv. Nr. 1343).

2015 05 25 Lietuvos sporto muziejuje (Muziejaus g. 7, 9) atidarytas sporto kiemelis, pavadintas pirmojo Lietuvos olimpinio komiteto prezidento Vytauto Augustausko-Augustaičio ir jo sūnaus prof. Vytauto Augustausko-Augustaičio vardu, skirtas muziejuje apsilankantiems vaikams, atidengta informacinė atminimo lenta.
Prieiga per internetą: http://www.lietuvossportomuziejus.lt/news.php?readmore=13  [2015 12 04]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Balčiūnas, Algimantas. Lietuva ir pasaulio olimpinis judėjimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, kovo 30, p. 3.
2. Jakštas, Arvydas. Negandos palaužia ir stiprų žmogų. – Portr. // Lietuvos sportas. – 1994, bal. 12, p. 2.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka