SAMULEVIČIENĖ STASĖ [1906 02 22 Arzgire (Rusija) – 1988 07 25 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulpt. Juozas Šlivinskas, archit. Vladas Mačys], tautodailininkė animalistė.

1932–1988 m. gyveno Kaune (išskyrus 1944–1960 m., kai gyveno Jonavos r.).

Vargo verčiama jaunystėje išmoko išdirbti kailius, siuvo įvairius dirbinius. 1935 m. Paryžiaus parodoje buvo apdovanota diplomu ir aukso medaliu. Vėliau nusprendė iš dažyto avikailio gaminti žaismingus minkštus žaislus išraiškingomis akimis, kurie dalyvavo 58 parodose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Iš parodų dažnai grįždavo su apdovanojimais. Daugiausia jos sukurtų minkštų skulptūrų saugoma M. K. Čiurlionio dailės bei Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaikų literatūros skyriuje (K. Donelaičio g. 13).
R. Samulevičiaus padedama leido linksmus leidinėlius įvairiomis kalbomis, kurių herojai – jos sukurti pūkuoti gyvūnėliai. Išleistos knygelės: „Beždžionėlė Čavi“ (1974), „Padaužiukai“ (1976), „Broliai nykštukai“ (1980), „Nykštukai atostogauja“ (1981), „Padaužiukų bičiuliai“ (1984), „Broliukai nykštukai“ (1987). Jos buvo leidžiamos dideliais tiražais ir labai greitai išperkamos. S. Samulevičienė kūrė ir pjeses lėlių teatrui. Užbaigė tragiškai žuvusio sūnaus knygą apie garsųjį giminaitį – tapytoją Antaną Samuolį „Baltoji obelis“ (1987). Parengė spaudai R. Samulevičiaus kūrybinį palikimą, kūrė novelių romaną „Mano kiemo istorija“, kuris liko nebaigtas. Planavo parašyti prisiminimus apie sūnų. Ji teigė, kad Lietuvą gali išgarsinti tik menininkai.
1977 m. už teikiamą džiaugsmą vienintelė Lietuvos dailininkė buvo apdovanota tarptautiniu Lenkijos vaikų sumanytu „Šypsenos ordinu“, kuriuo apdovanojami žmonės, suteikiantys džiaugsmą kitiems. Apie ją sukurtas dokumentinis filmas „Šypsenos karalienė“ (aut. R. Jankauskas). Danutė Marcinkevičienė apie J. Tumą-Vaižgantą, Stasę Samulevičienę ir garsius jos giminaičius parengė leidinį „Buvo mylimi – teliks neužmiršti...“ (Kaunas, 2007), 2012 m. – „Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko“.
Išleisti S. Samulevičienės kūrinių parodų katalogai: Dailės darbų paroda (Kaunas, 1974), Darbų paroda-pardavimas (Vilnius, 1973), Darbų paroda (Kaunas, 1968) bei Darbų paroda (Kaunas, 1969).

nuotrauka 1989 02 22 mažoje Žaliakalnio gatvelėje ant namo (Vaisių g. 16A) buvo atidengta pirmoji atminimo lenta: „Šiame name 1937–1981 m. gyveno ir kūrė rašytojas Raimundas Samulevičius, 1932–1988 m. – Lietuvos TSR nusipelniusi kultūros ir švietimo darbuotoja, liaudies menininkė Stasė Samulevičienė“ (Kauno m. LDT VK 1989 07 14 potv. Nr. 282 p.) 2002 m. lenta pavogta.
2005 02 09 atidengta antroji šlifuoto granito memorialinė lenta: „Šiame name 1937–1981 m. gyveno ir kūrė rašytojas Raimundas Samulevičius, 1932–1988 m. „Šypsenos“ ordininkė, žymi tautodailininkė Stasė Samulevičienė (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 01 26 įsak. Nr. A-241).

1991 m. Prauliuose (Jonavos r.) atidarytas Jonavos krašto muziejaus filialas – Samulevičių memorialinis muziejus-sodyba, kur atstatyta A. Samuolio klėtelė, saugomi autentiški baldai, R. Samulevičiaus knygų kolekcija, fotografijos bei kiti dokumentai.
Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/Jonava/jonavos_muziejus.htm#muziejaus_padaliniai  [žiūrėta: 2010 08 18]

2012 10 25 vienai Kauno gatvei suteiktas S. ir R. Samulevičių vardas (KMS tarybos 2012 10 25 sprend. Nr. T-573, KMS tarybos 2012 12 20 sprendimas Nr. T-737), kuris 2015 12 29 pakeistas Pietų gatvės pavadinimu (KMS tarybos 2015 12 29 sprend. Nr. T-740). 2016 05 03 naujai gatvei suteiktas S. ir R. Samulevičių gatvės pavadinimas (KMS tarybos 2016 05 03 sprend. Nr. T-212).
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/seniunijos/keiciasi-s-ir-r-samuleviciu-gatves-pavadinimas/  [žiūrėta 2016 05 20]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kanopkaitė, Rūta. Atminimo salelė Žaliakalnyje: Vaisių gatvėje atidengtos atminimo lentos, primenančios kūrybingą Samulevičių giminę. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, vas.10, p. 18.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Marcinkevičienė, Danutė. Buvo gabus ir perspektyvus dramaturgas // XXI amžius. – 2006, vas. 1, p. 6, 16.
4. Marcinkevičienė, Danutė. Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko : [atsiminimai apie Antaną Samuolį, Stasę Samulevičienę ir Raimundą Samulevičių]. – Kaunas, 2012. – P. 8.
5. Marcinkevičienė, Danutė. Raimundo Samulevičiaus garbei // Kauno diena. – 1995, kovo 25, p. 5.
6. Naujausi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Kauno diena. – 2012, lapkr. 2, p. 16.
7. Naujausi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Kauno diena. – 2013, sausio 4, p. 16.
8. Samulevičius Raimundas. – Portr. // Jonavos krašto žmonės. – Jonava, 2005. – P. 153–155.
9. Vaitiekūnaitė, Ramutė. Dramatiškas dramaturgo likimas: 25 metai neišsklaidė abejonių ir tebedengia tragišką rašytojo Raimundo Samulevičiaus žūtį. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, vas. 4, p. 11, 13.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka