PALIULIONIS MEČISLOVAS LEONARDAS [1834 m. Smilgiuose (Panevėžio r.) – 1908 05 02 Kaune; palaidotas Arkikatedros bazilikos požeminėje kriptoje], Žemaičių vyskupas, profesorius.

[1864]–1908 m. gyveno Kaune.

1860 m. baigęs Peterburgo dvasinę akademiją ir įšventintas į kunigus, dėstė dogmatinę teologiją Varnių ir Kauno kunigų seminarijose. Ėjo prokuratoriaus pareigas Kauno kunigų seminarijoje, buvo mergaičių gimnazijos kapelionas.
1883 05 22 konsekruotas Žemaičių vyskupu. 1884 m. uždraudė katalikų moksleiviams melstis rusiškose cerkvėse, už tai valdžiai turėjo sumokėti baudą. 1904 m. lankėsi pas Rusijos carą prašydamas grąžinti lietuvišką spaudą. Prašymas buvo patenkintas tą pačią dieną. Pasiekė, kad maldos ir tikybos dėstymas mokyklose vyktų gimtąja kalba. Inicijavo savaitraščio „Nedėldienio skaitymai“ bei tikybinės literatūros leidimą, kunigų dalyvavimą leidybinėje veikloje. Jų mokymosi laiką pratęsė iki 5 m. Visapusiškai rėmė įsikūrusias Šv. Kazimiero ir „Saulės“ draugijas. Intensyviai rūpinosi bažnyčios ir sielovados reikalais: lietuviams kartais jis atrodė lenkomanas, o lenkams – litvomanas.
Jam vyskupaujant padaugėjo naujų ir gražių bažnyčių. 1891 m. buvo atnaujintas Kauno katedros interjeras: ji pasipuošė 11 dailininko M. E. Andriolli paveikslų. Vargonininku pakvietė J. Naujalį, jį delegavo į Vokietiją studijuoti bažnytinės muzikos, rėmė jo įkurtus vargonininkų kursus bei chorus.

nuotrauka 1927 m. Arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1) pakabinta memorialinė lenta su bareljefu, kurioje įrašyta: „Miečislovas-Leonardas Paliulionis. Žemaičių vyskupas 1883–1908. Drąsus tikėjimo gynėjas. Tvirtas vyskupijos valdytojas“ (skulpt. Juozas Zikaras).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jankevičiūtė, Giedrė. Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940. – Kaunas, 2003. – P. 255.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Levandauskas, Vytautas. Kauno rotušės aikštė. – Vilnius, 1981. – P. 49.
4. Šinkūnaitė, Laima. Memorialiniai ženklai. – Iliustr. // Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. – Kaunas, 2008. – P. 129.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka