RIMKEVIČIUS JURGIS [1914 07 30 Jelizavetpolyje (dabar Giandža, Azerbaidžanas) – 2003 09 08 Kaune, palaidotas Linkuvos kapinėse], klasikinės gitaros pedagogas.

1930–2003 m. gyveno Kaune.

Groti gitara ir mandolina Šiauliuose jį mokė mama ir mokytojas Balys Stasiulaitis. 1930 m. atvažiavęs į Kauną, mokėsi suaugusiųjų gimnazijos 5-ojoje klasėje. Dirbo Vailokaičių metalo fabrike Šančiuose. Čia subūrė mandolinų-gitarų orkestrą, su kuriuo koncertuodavo gamyklose, mokyklose ir Radiofone. Natų leidėjas E. Cirinskis padėjo užsidirbti aranžuojant lietuvių liaudies dainas, studijuojant konservatorijoje.
1947 m. baigęs kontraboso specialybę pradėjo mokytojauti, grojo Vilniaus operos teatro orkestre. Vadovavo Kauno kooperacijos mokyklos bei technikumo, Politechnikumo ir Karininkų namų mandolinų-gitarų orkestrams. Profsąjungų kultūros rūmuose ir Vytauto parke vedė klasikinės gitaros grojimo kursus. Besitobulindamas Maskvos konservatorijoje susidomėjo gitara.
1954 m. grįžęs iš stažuotės J. Gruodžio muzikos mokykloje dėstė teorines disciplinas bei kontrabosą. Be tiesioginio darbo vadovavo įvairiems klasikinės gitaros kursams, Šį instrumentą populiarino žiniasklaidoje. Daugelį metų rinko archyvinę medžiagą apie pirmąjį Europos gitaristą M. Sokolovskį, gyvenusį Lietuvoje. J. Rimkevičiaus straipsniai apie gitaros galimybes buvo spausdinami Lietuvos ir užsienio spaudoje. Kauno klasikinės gitaros studija išleido jo kūrinius gitarai „Artojų maršas“, „Birutė“, „Dėdės Tomo trobelė“ ir kt.
1968 m. inicijavo gitaros klasės įkūrimą Kauno 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje ir jai vadovavo. Po penkerių metų jo dėka tokia specialybė atsirado J. Gruodžio konservatorijoje, o vėliau ir kitose didžiųjų Lietuvos miestų muzikų kalvėse, kuriose J. Rimkevičius dėstytojavo. Prieš mirtį dėstė Kauno M. Petrausko muzikos mokykloje. Buvę mokiniai toliau tęsia jo pradėtą darbą.
1984 m. už klasikinės gitaros meno propagavimą jam įteiktas tarptautinės gitaristų asociacijos garbės nario pažymėjimas. J. Rimkevičius parašė knygą „Šešiastygė klasikinė gitara“ (1999). Apie jį išleistas leidinukas „Trisdešimt metų skambančios gitaros“ (Kaunas, 1998).

nuotrauka 2004 09 12 pažymint mirties metines ir 90-ąjį jo gimtadienį, Žaliakalnyje ant namo, kuriame gyveno (Aukštaičių g. 21), buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1984–2003 m. gyveno Lietuvos klasikinės gitaros mokyklos įkūrėjas, tarptautinės gitaristų asociacijos narys muzikas Jurgis Rimkevičius (1914 07 30 – 2003 09 08)“ (skulpt. Antanas Vyšniauskas).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Gitara: nuo klasikos iki bardų. Klasikinės gitaros maestro. – Portr. // Kauno diena. – 2004, rugs. 10, priedas „Pramogų alėja“, p. 2.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka