ROMERIS MYKOLAS [1880 05 07 Bagdoniškyje (Rokiškio r.) – 1945 02 22 Vilniuje], teisininkas, publicistas, visuomenės ir politikos veikėjas, profesorius.

1919–1920 m. su pertraukomis, 1921–1940 m. gyveno Kaune.

1919 m. iš Lenkijos grįžęs į Lietuvą, dirbo Vilniaus ir Kauno apygardos teismuose. 1921–1928 m. buvo Lietuvos vyriausiojo tribunolo, vėliau Valstybės tarybos narys. 1922–1940 m. buvo LU (nuo 1930 m. – VDU) profesorius, dėstė konstitucinę teisę. 1927–1928 m. ir 1933–1939 m. buvo VDU rektorius. 1932 m. gavo teisės mokslų daktaro laipsnį; ryšium su Klaipėdos byla, buvo paskirtas Lietuvos teisėju tarptautiniame Hagos tribunole.
Dalyvavo Teisininkų, Lietuvių-prancūzų, Draugijos neturtingiems studentams šelpti, Politinių ir socialinių mokslų, Mokslo bei Dailės draugijų veikloje; vadovavo masonų ložei „Lietuva“. 1939 m. Vilniuje įkūrė pažangų Lietuvos Rotary klubą. Skelbė straipsnius žurnaluose: „Teisė“, „Kultūra“, „Vairas“, „Židinys“ ir kt., prancūzų, rumunų ir lenkų mokslinėje periodikoje. M. Romeris yra Lietuvos konstitucinės teisės kūrėjas, parašęs daugybę veikalų teisės klausimais: „Reprezentacija ir mandatas“ (1926), „Administracinis teismas“ (1928), „Lietuvių valstybės konstitucijos reforma“ (1928), „Valstybė ir jos konstitucinė teisė“, 1 d.: Valstybė (1934); 2 d.: „Konstitucinės institucijos“, T. 1 „Suverenitetas“ (1939), „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“ (1937, 1990), „Lietuvos sovietizacija 1940–1941“ (1989), „Lietuva : studija apie lietuvių tautos atgimimą“, kurią iš lenkų kalbos išvertė Žilvinas Norkūnas (Vilnius, 2006). 2007–2012 m. išleistos 5-ios iš lenkų kalbos išverstos Mykolo Römerio „Dienoraščio“ knygos (Vilnius), 2011 m. – „Lietuvos sovietizacija 1940 metais : istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas“ (Vilnius).
1934 m. apdovanotas LDK Gedimino ir Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinais. 1940 m. persikėlė į Vilnių.
1982 m. jo garbei sukurtas medalis (dail. Skaistė Žilienė). 2000 m. sukurtas dokumentinis filmas „Mykolas Riomeris“ (rež. Bronius Morkevičius). 2017 m. sukurtas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą: Mykolas Riomeris“.
Išleistos knygos: „Mykolo Romerio mokslas apie valstybę: skiriama Vytauto Didžiojo universiteto 75-mečiui, pirmojo išrinkimo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi 70-mečiui, Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto 20-mečiui“ (Vilnius, 1997); Mindaugo Maksimaičio sudaryta „Mykolas Riomeris ir šiandiena: teminis straipsnių rinkinys“ (Vilnius, 2000). Tęstinio leidinio „Lietuvių atgimimo istorinės studijos“ 13 ir 15 tomai, taip pat „Jurisprudencijos“ mokslo darbų tomas 64(56) – „Mykolas Romeris ir konstitucionalizmas“ (Vilnius, 2005), skirti profesoriui ir jo darbams. 2006 m. išleista Mindaugo Maksimaičio monografija „Mykolas Römeris – Lietuvos sūnus“ (Vilnius), 2008 m. – mokslinių straipsnių rinkinys „Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centurines“ (Vilnius, 2008), tais pačiais metais iš lenkų kalbos išversta Zbigniewo Solako knyga „Tarp Lenkijos ir Lietuvos. Mykolo Römerio gyvenimas ir veikla /1880–1920 metai/“ (Vilnius). 2009 m. pasirodė Leokadijos Lukošiūnaitės-Malciensė „Mykolo Römerio gimtinėje : beletrizuoti prisiminimai“ (Utena).

1990 m. Dainavos mikrorajone buvusi J. Sabaliausko gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. VDT VK 1990 05 11 sprend. Nr. 251).

2000 12 05 VDU (S. Daukanto g. 28–205) buvo atidaryta Mykolo Romerio teisės skaitykla. 2014 m. Mykolo Romerio biblioteka įsikūrė naujose universiteto patalpose (Jonavos g. 66–106).

2004 11 02 Lietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakultetui suteiktas pavadinimas: Mykolo Romerio universiteto (MRU) Kauno policijos fakultetas, dabar – Viešojo saugumo fakultetas.

2006 04 27, minint 125-ąsias gimimo metines, MRU senatas įsteigė prof. Mykolo Romerio vardinę premiją, kuri skiriama už aktyvią veiklą, ugdant pilietinę visuomenę.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kaune – Lietuvos policijos akademijos fakultetas // Tėviškės žinios. – 1997, geg. 30, p. 4.
2. M. Riomerio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2000. – P. 136–137.
3. Mykolas Pijus Riomeris /1880–1945/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 124–125.
4. Murauskaitė, Jurgita. Nebebus Lietuvos teisės universiteto : ši aukštoji mokykla jau ketvirtą kartą keičia savo pavadinimą // Kauno diena. – 2004, spal. 15, p. 12.
5. VDU atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka