GUSTAITYTĖ-ŠALČIUVIENĖ ANTANINA [1895 03 04 Rutkiškėse (Prienų r.) – 1958 09 23 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse, šalia vyro], rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja.

[1910]–1914, 1919–1920 m., 1945–1958 m. gyveno Kaune.

1913 m. baigė N. G. Losickos privačią mergaičių gimnaziją Kaune. Vienerius metus papildomai mokėsi, kad gautų leidimą dirbti mokytoja. Vėliau pedagogiką studijavo Maskvoje. Nuo 1919 m. Kauno gimnazijoje dėstė gamtos mokslus ir geografiją. 1920–1921 m. tobulinosi Berlyne. 1922 m. ištekėjo už Petro Šalčiaus.
Nuo 1911 m. rašė leidiniams „Ateitis“, „Šaltinis“, „Sandara“, „Lietuvos aidas“, „Talka“ ir kt. 1921–1922 m. redagavo laikraštį „Lietuvos aboliucionistas“.
Parašė romanus: „Laiko laiptai“ (1931), „Vingiai“ (1932), „Juozukas“ (1933), „Voras“ (1935), novelių rinkinį „Dvejopa meilė“ (1934). Parengė geografinių pasakojimų knygą „Afrika“ (1923), vadovėlį „Pradedamoji geografija“ (1924, 1927).
Dalyvavo aukštąjį mokslą baigusių moterų draugijos veikloje, 1937 m. buvo tos bendrijos pirmininkė. 1945–1946 m. KVU Istorijos-filologijos fakultete dėstė rusų kalbą ir literatūrą, buvo Rašytojų sąjungos narė, bet pašalinta kaip nepatikima.
Daug jos rankraščių nebuvo spausdinama ir jų likimas nežinomas. V. Daujotytės knygoje „Parašyta moterų“ (Vilnius, 2001) ji minima kaip feministinės literatūros autorė.
A. Šalčiuvienė išsaugojo vienintelį savo dėdės, poeto Motiejaus Gustaičio raštų egzempliorių (jo kopija saugoma KAVB Senųjų ir retų spaudinių fonde).
1943 m. skulptorius Juozas Zikaras sukūrė portretinį medalioną.

nuotrauka 1994 10 28 centre ant namo (V. Putvinskio g. 12), 1930 m. suprojektuoto V. Landsbergio-Žemkalnio, iškilmingai atidengta memorialinė lenta: „Čia 1922–1958 m. gyveno žymiausias Lietuvos kooperacijos teoretikas ir praktikas, ūkio istorijos tyrinėtojas, ekonomikos mokslų daktaras profesorius akademikas Petras Šalčius ir rašytoja Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė“ (Kauno m. mero 1994 03 12 potv. Nr. 176).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidengiama paminklinė lenta Šalčiams // Kauno diena. – 1994, lapkr. 18, p. 3.
2. Kiek daug pamirštų vardų. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, lapkr. 19, p. 3.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Vanagienė, Virginija. Memorialinė lenta įamžinimui // Diena. – 1994, lapkr. 22, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka