PUNDZIUS BRONIUS [1907 09 15 Pievėnuose (Mažeikių r.) – 1959 04 11 Vilniuje], skulptorius, pedagogas, profesorius.

1926–1932 m., 1939–1950 m. gyveno Kaune.

Nuo 1926 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, K. Sklėriaus vadovaujamoje skulptūros studijoje. Už mokinių streiko organizavimą, 1929 m. iš mokyklos pašalintas. Kūrė scenografiją Valstybės teatrui, dekoravo bažnyčias, kalė antkapius, nutapė M. Valančiaus portretą (1932) ir pan. Laimėjo konkursą Maironio biustui (1933), sukūrė J. Naujalio bareljefą (1935). Vienas ryškiausių darbų – skulptūrinė kompozicija „Motinystė“ (apie 1934), Konrado (vėliau Tulpės) kavinėje pastatyta jo sukurta statulėlė „Prie šaltinėlio“ (1939). Nuo pirmosios jaunųjų dailininkų parodos, įvykusios 1930 m., dalyvavo parodose. 1937 m. nugalėjo S. Dariaus ir S. Girėno paminklo projektų konkurse.
1933–1938 m. studijas tęsė Paryžiaus aukštojoje taikomosios dailės mokykloje. Ten paniro į bohemišką gyvenimą, todėl draugai inicijavo jo grįžimą į Lietuvą. 1940 m. buvo pakviestas vadovauti skulptūros katedrai Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1947 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Jo mokiniai – garsūs skulptoriai J. Mozūraitė-Klemkienė, V. Žuklys, L. Kamarauskas, J. Kalinauskas ir kt.
Vienas garsiausių skulptoriaus kūrinių – S. Dariaus ir S. Girėno bareljefai, iškalti 1943 m. Puntuko akmenyje. Sukūrė apie 30 biustų. Maironio paminklinis biustas pastatytas prie Karo muziejaus, Miko Petrausko – Muzikinio teatro sodelyje. Prie įmonės „Kauno vandenys“ (Aukštaičių g. 43) pastatyta skulptūra „Vandens nešėja“, už kurią 1939 m. B. Pundzius apdovanotas Taupomųjų valstybės kasų premija. Jo sukurti bareljefai bei skulptūros puošia Prekybos ir pramonės rūmų (K. Donelaičio g. 8), Karininkų ramovės (A. Mickevičiaus g. 19) bei kitus Kauno pastatus.
1951 m. skulptorius persikėlė į Vilnių. 1971 m. gimtojoje sodyboje įrengtas jo memorialinis muziejus, pastatytas paminklinis akmuo su bareljefu (skulpt. D. Lukoševičius ir J. Kalinauskas). 2008 m. dail. Antanas R. Šakalys jo garbei išleido meninį voką.
Stasys Budrys parengė knygą „Bronius Pundzius“ (Vilnius, 1969).

nuotrauka 1988 m. pagaminta atminimo lenta dėl užsitęsusio namo remonto liko nepakabinta (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33 p).
2007 09 24, pažymint 100-ąsias gimimo metines, centre prie namo (Laisvės al. 24) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1938–1951 m. gyveno žymus skulptorius profesorius Bronius Pundzius (skulpt. Vladas Žuklys, Kazys Švažas, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2007 07 04 įsak. Nr. A-2295).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Bronius Pundzius. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 105–107.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Masiokaitė, Rasa. Miestą dailinęs skulptorius mokė ieškoti tinkamų plokštumų. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2007, lapkr. 3, p. 13.
4. Naujienos trumpai. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, rugs. 25, p. 5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka