JUCYS ADOLFAS [1904 09 12 Klausgalvų Medsėdžiuose (Kretingos r.) – 1974 02 04 Vilniuje], teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje, fizikos-matematikos mokslų daktaras, profesorius, akademikas.

1927–1940 m. gyveno Kaune.

1927 m. įstojo į LU Matematikos-gamtos fakultetą. 1931 m. apgynė diplominį darbą „Triodinė lemputė“ ir gavo VDU baigimo diplomą. 1931–1933 m. tarnavo kariuomenėje, Šančiuose dislokuotame Ryšių batalione.
1933–1935 m. buvo VDU Fizikos katedros jaunesnysis, o 1935–1936 m. – vyresnysis laborantas. 1936 m. paskelbė pirmąjį mokslinį straipsnį. Nuo 1937 m. dirbo jaunesniuoju, o nuo 1938 m. – vyresniuoju Fizikos katedros asistentu. Jis savarankiškai įsisavino matematinius kvantinės mechanikos metodus. 1938–1940 m. gilino teorinės fizikos žinias Mančesterio ir Kembridžo universitetuose. Stažuotės metu A. Jucys baigė spausdinti savo disertaciją ir išsiuntė ją į Kauną.
Antrasis pasaulinis karas mokslininką užklupo užsienyje. Nuo 1940 m. karjerą jis tęsė Vilniaus universitete.
Romualdas Karazija parašė knygą „Žalias teorijos medis: Akad. A. Jucys, gyvenimas ir mokslinė veikla“ (Vilnius, 2003). 2004 m. serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas jam skirtas pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė) bei monografija „Lietuvos mokslas: Akademikas Adolfas Jucys“ (Vilnius, 2004). Jo atminimas įamžintas Vilniuje ir Plungėje.

1979 m. ant namo Aleksote (Erdvės g. 5) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1935–1940 m. gyveno fizikos-matematikos daktaras, akademikas Adolfas Jucys“. 1993 m. lenta dingo.

1993 m. LMA įsteigė vardinę Adolfo Jucio premiją už vertingiausius teorinės fizikos pasiekimus, renkant laureatus kas ketverius metus. Minint akademiko 90-ųjų gimimo metų jubiliejų 1994 m. buvo paskirta pirmoji premija.
Prieiga per internetą: http://www.mab.lt/Jucys/pdf/1_Laureatai.pdf  [žiūrėta 2015 02 03],  http://www.itpa.lt/LFD/fiziku_zinios/FZ6/p38.html  [žiūrėta 2015 02 03]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Įsteigtos vardinės mokslo premijos / Algis Savukynas // Fizikų žinios. – 1994, Nr. 6, p. 38.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka