KAVOLIS VYTAUTAS [1930 09 08 Kaune – 1996 06 26 Vilniuje], kultūros sociologas, filosofas, profesorius.

1930–1944 m. gyveno Kaune.

Gimė ir augo Kaune. 1936–1940 m. mokėsi Kauno katalikiškoje vidurinėje mokykloje. 1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. JAV universitetuose studijavo ir dėstė sociologiją. Nuo 1992 m., kai pradėjo lankytis nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje, buvo kviestiniu VDU sociologijos profesoriumi: skaitė kultūros istorijos ir sociologijos kursą, vedė seminarus.
1993 m. V. Kavolis apdovanotas Lietuvos meno ir kultūros nacionaline premija už knygas „Sąmoningumo trajektorijos: lietuvių kultūros modernėjimo aspektai“ (1991) bei „Epochų signatūros“ (1991).
Lietuvoje išleistos jo knygos: „Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje“ (1992), „Žmogus istorijoje“ (1994), „Civilizacijų analizė“ (1998), straipsnių rinkinys „Kultūrinė psichologija“ (1995), „Nepriklausomųjų kelias: publicistikos straipsniai“ [Vilnius, 2006] ir kt.
Rita Kavolienė ir Darius Kuolys sudarė leidinį „Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos“ (Vilnius, [2000]). Leonidas Donskis parašė knygą „Tapatybė ir laisvė: trys intelektualiniai portretai“ (Kaišiadorys, 2001). Ramutis Karmalavičius parengė knygą „Vytautas Kavolis: humanistika vs liberalia: Vytauto Kavolio 75-osioms gimimo metinėms skirtos mokslinės konferencijos 2005 09 08 pagrindu parengtas straipsnių rinkinys“ (Vilnius, 2005).
Po profesoriaus mirties Rita Kavolienė nusprendė V. Kavolio archyvą perduoti VDU.

1997 m. VDU Socialinių mokslų fakultete įsteigtas tarpdisciplininis jo vardo studijų centras, kuriame įkurta V. Kavolio asmeninė knygų ir archyvų biblioteka.

nuotrauka 2001 03 09 vienoje Žaliakalnio gatvių, ant namo (Tulpių g. 22) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1939–1944 gyveno ilgametis „Metmenų“ žurnalo redaktorius, sociologijos profesorius Vytautas Kavolis, 1930–1996“ (dail. Edmundas Frėjus, archit. Algimantas Kančas; Kauno m. mero 2001 02 23 potv. Nr. 64). [reng. pastaba – po namo 2020–2021 m. atliktos renovacijos, lenta nepakabinta]

2021 m. V. Kavolio vardu pavadinta gatvė (KMS Tarybos 2021 05 25 sprend. T-192).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Vaitiekūnaitė, Ramutė. Išeivijos palikimas sugrįžta namo. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, kovo 10, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka