ZUPAVIČIUS JUDA ŠEFTELIS (Zupowitch Jehuda) [1914 06 01 Jonavoje – 1944 03 28 Kaune], Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantas, vienas iš Kauno geto policijos vadovų ir pogrindžio pasipriešinimo organizatorių.

1931–1944 m. gyveno Kaune.

1931 m. baigęs Jonavos vidurinę mokyklą, persikėlė į Kauną. 1937 06 15 baigė Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Statybos skyrių. Po kelių savaičių pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į pirmąjį inžinerijos batalioną. 1938 09 27 baigus Karo mokyklą, suteiktas inžinerijos atsargos jaunojo leitenanto laipsnis ir paleistas į atsargą. Dirbo „Pienocentro“ bendrovėje. Buvo aktyvus žydų sionistinės organizacijos „Beitar“ narys.
Kilus Vokietijos–SSRS karui nuo 1941 08 17 tarnavo Kauno geto žydų policijoje. 1941 12 01 paskirtas geto policijos viršininko padėjėju, 1942 07 02 – policijos inspektoriumi, 1943 06 01 – 2 policijos nuovados viršininko pavaduotoju. Juda Zupavičius, visų vadinamas Juliumi, dalyvavo slaptoje žydų pogrindinėje veikloje. Kartu su kitais vedė slaptą dienyną, jidiš kalba aprašinėjo Kauno geto gyvenimą (2014 m. JAV Holokausto memorialinis muziejus Vašingtone išleido knygą, kurioje panaudotas visas dienynas).
1944 m. kovo 27-osios rytą J. Zupavičius suimtas kartu su kitais Kauno geto policininkais ir išvežtas į IX-ąjį fortą. Tardytas, kankintas, bet neišdavęs apie gete esančias slaptavietes, sušaudytas.

nuotrauka 2014 09 22, minint Kauno geto likvidavimo 70-metį, E. Ožeškienės g. 21-ojo namo kieme buvusiam šio namo gyventojui – Kauno geto kankiniui ir didvyriui J. Zupavičiui atminti atidengta freska su užrašu: „Čia 1939 m. – 1941 m. gyveno Dita ir Juda Zupavičiai. Juda buvo vienas iš Kauno geto pogrindžio vadovų, žiauriai nacistų kankintas neišdavė geto vaikų slėptuvių. Dita buvo kovos bendražygė“ (dail. Vytenis Jakas).
Prieiga per internetą: http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=719  [žiūrėta 2015 06 23]

nuotrauka 2015 07 13 prie įvažiavimo į E. Ožeškienės g. 21 namo kiemą atidengta memorialinė lenta: „Kieme esančiame name Nr. 21C 1939–1941 m. gyveno Juda Zupavičius, Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantas, vienas iš Kauno geto policijos vadovų ir pogrindžio pasipriešinimo organizatorių, 1944 m. žiauriai nukankintas IX forte“ (skulpt. Gediminas Pašvenskas; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 04 07 įsak. Nr. A-1092). Lentos tekstas lietuvių ir hebrajų kalbomis.
Prieiga per internetą: http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/107997/pagerbtas_j._zupaviciaus_atminimas  [žiūrėta 2015 07 13],  https://bit.ly/2w2M41T  [žiūrėta 2020 02 10]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Pagerbs lentomis. – Portr. // Kauno diena. – 2015, saus. 19, p. 3.
2. Kauno žydų bendruomenė... [skelbimas] // Kauno diena. – 2015, liep. 10, p. 14.
3. Pašvenskas, Gediminas. Palikti ženklą, turintį išliekamąją vertę : [pokalbis su kauniečiu skulptoriumi Gediminu Pašvensku] / [kalbėjosi] Ainė Jacytė. – Portr. // Kauno diena. – 2017, kovo 8, p. 22.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka