VOLTERIS EDUARDAS [1856 03 06 Rygoje – 1941 12 14 Kaune, palaidotas Senosiose miesto kapinėse, liuteronų sektoriuje; naikinant kapines kapas sunyko], baltistas, etnografas, knygotyrininkas, profesorius.

1919–1941 m. gyveno Kaune.

1919 m. balandžio mėn. lenkams okupavus Vilnių, E. Volteris su šeima persikėlė į Kauną ir nuo rugsėjo mėn. vadovavo Centraliniam valstybės knygynui (bibliotekai), kuris glaudėsi keturiuose Steigiamojo Seimo rūmų kambariuose. 1920 m. išrinktas Kauno miesto muziejaus direktoriumi šias pareigas ėjo iki 1933 m. ir tęsė T. Daugirdo pradėtus darbus. Didelį dėmesį skyrė numizmatikai, Kauno istorijai, rengė etnografines ekspedicijas, buvo archeologinės komisijos pirmininkas.
Dalyvavo įkuriant Aukštuosius kursus, vadovavo jų Humanitariniam skyriui ir bibliotekai. Dėstė archeologiją, latvių, vokiečių, bulgarų filologiją ir kitas disciplinas. 1922–1933 m. buvo LU profesorius, ženkliai prisidėjo prie Lietuvių-latvių vienybės draugijos veiklos. Spaudoje paskelbė daugiau nei 400 straipsnių lietuvių, latvių, vokiečių ir rusų kalbomis. Sudarė M. Valančiaus, S. Daukanto ir kt. personalines bibliografijas. 1930 m. bei 1932 m. kasinėjo Kauno pilies kiemą, tačiau tyrimų duomenys liko nepaskelbti. 1934 m. išėjęs į pensiją rašė istorinius straipsnius ir atsiminimus.
1941 m. susirgęs gydėsi Kauno klinikose, kur ir mirė eidamas 86 metus.
Jo asmeninis archyvas saugomas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriuje.
Stasė Bušmienė parengė leidinį „Eduardas Volteris: biobibliografija“ (Vilnius, 1973), Zenius Šileris – „Bibliofilas Eduardas Volteris“ (Marijampolė, 2006). Kraštotyrininkas Pranas Juozapavičius paliko rankraštį „Prof. Eduardas Volteris, 1856–1941“ (Kaunas, 1981).

2006 m. Romainiuose jo vardu pavadinta nauja gatvė (Kauno m. sav. tarybos 2006 05 04 sprend. T-182; Kauno m. sav. tarybos 2008 05 29 sprend. T-265).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kauno m. gatvių sąrašas.
2. Savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2008, birž. 13, p. 8.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka