ŠILEIKA JONAS [1883 07 02 Jadagonyse (Kauno r.) – 1960 10 27 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], tapytojas, pedagogas, profesorius.

1921–1960 m. gyveno Kaune, išskyrus 1940–1941 m., kai dirbo Vilniuje.

Gimė ir užaugo Kauno rajone. Pradžios mokyklą baigė Mikituose. Jo mama ir senelis buvo garsūs audėjai. Piešti pamokė tėvo brolis – kaimo puodžius. 1900 m. J. Šileika išvyko į JAV. Užsienyje mokėsi įvairiose meno mokyklose, palaikė ryšius su Lietuvių dailės draugija, nuo 1909 m. dalyvavo jos rengiamose parodose. 1921 m. grįžęs į Lietuvą iškart įsitraukė į dailės gyvenimą. 1922–1940 m. buvo Kauno meno mokyklos, 1941–1951 m. – Taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas, nuo 1944 m. – profesorius. Išugdė kelias menininkų kartas. Gyvenęs netoli Meno mokyklos, karo metais savarankiškai ją saugojo.
Tapė portretus, tėviškės vaizdus, dalyvavo parodose. Kaune surengė 4 personalines parodas (1958, 1959, 1973, 1983). Domėjosi savo krašto istorija. Kai kurias legendas laikė tikrais įvykiais. Nutapė apie 100 darbų: Maironio (1923), J. Basanavičiaus, J. Naujalio (abu 1924), B. Dauguviečio (1927) ir kt. portretus; peizažus „Nemuno slėnis ties Jundakalniu“ (1922), „Žiema Kaune“ (1924), „Kaunas iš Žaliakalnio“ (1937), „Kaunas ties Marvele“ (1943), „Kaunas ties Aleksotu“ (1956) ir kt. Jo kūriniai saugomi įvairiuose muziejuose, įstaigose ir asmeninėse kolekcijose.
1928 m. apdovanotas Nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejiniu medaliu. Vokiečiams traukiantis iš Kauno saugojo nespėtą išgrobstyti Meno mokyklos turtą. 1947 m. gavo Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo, o 1958 m. – nusipelniusio liaudies dailininko vardą. Dailininko gimtinė su atminimo kryžiumi įtraukti į Kauno r. lankytinų vietų sąrašą.
Išleistas „LTSR liaudies dailininko profesoriaus J. Šileikos 75 metų amžiaus sukakčiai paminėti dailės darbų parodos katalogas“ (Kaunas, 1958), 15 atvirukų rinkinys „Jonas Šileika“ bei 16 reprodukcijų aplankas (abu Vilnius, 1971).

nuotrauka 1924 04 11 Meno mokyklos direktoriui mokiniai įteikė marmurinę atminimo lentą su užrašu „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / Justinui Vienožinskiui / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip - pat / pirmajai Mokytojų tarybai / P. Čiurlioniui, V. Didžiokui, A. Galdikui, / P. Galaunei, P. Kalpokui, J. Šileikai, / K. Škleriui ir Ign. Šlapeliui. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / tariame širdingą ačiu. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio II d.“, kuri ir dabar puošia Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto 2-ajame aukšte esančios salės sieną.

nuotrauka 1928 m. Žaliakalnyje tapytojas pasistatė namą (Žalioji g. 31), kuriame gyveno iki mirties. Aštuntajame dešimtmetyje ant jo buvo pritvirtinta memorialinė lenta: „Šiame name 1928–1960 m. gyveno dailininkas Jonas Šileika“. Lenta dingo.

2000 10 Jadagonių kaime (Kauno r.) esančioje gimtojoje sodyboje dailininko J. Šileikos atminimui pastatytas medinis kryžius.
Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/daile/01(2)/n.htm  [Žiūrėta 2010 08 18]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jonas Šileika. – Iliustr. // Novužės krašto vaikai / Bernardas Aleknavičius, Vincentas Aleknavičius. – Marijampolė, 1999. – [D.] 2, p. 66–67.
2. Jonas Šileika. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 124–125.
3. K. B. Lietuvos Meno Mokyklos iškilmės // Lietuva. – 1924, bal. 14, p. 5.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka