VIENOŽINSKIS JUSTINAS [1886 06 29 Mataučiznoje (Rokiškio r.) – 1960 07 29 Vilniuje], dailininkas.

[1907], 1920–1932, 1935–1940 m. gyveno Kaune.

Už dalyvavimą 1905 m. revoliuciniame judėjime kalėjo Kauno centriniame, Vilniaus ir Panevėžio kalėjimuose. Po to studijavo tapybą Vakarų Europoje. 1921 m. Liaudies namuose Kaune suorganizavo Aukštesniuosius piešimo kursus. Nuo 1921 m. vadovavo M. K. Čiurlionio galerijos meno komisijai, prisidėdamas prie Kauno dailės muziejaus įkūrimo. Dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų draugijoje, 1923–1925 m. buvo jos pirmininkas. 1922 m. daugėjant kursantų J. Vienožinskis įsteigė Meno mokyklą, kuriai vadovavo iki 1925 m. siekdamas, kad mokykla būtų savito nacionalinio profilio, ugdytų menines individualybes ir neatsiliktų nuo prestižinių užsienio meno akademijų.
1928 m. pirmą kartą savo darbus eksponavo Kaune surengtoje parodoje. Po mokinių streiko pašalintas iš mokyklos 1930 m. įkūrė privačią dailės studiją, kuri 1932 m. pritrūkus išteklių buvo likviduota, o J. Vienožinskis išvyko į Zarasus. 1935 m. grįžo į Kauną ir vėl Meno mokykloje dėstė tapybą. Paruošė tokius dailininkus kaip A. Gudaitis, L. Kazokas, A. Samuolis, A. Savickas ir kt.
Su kitais įkūrė Dailininkų sąjungą ir jai vadovavo. Nutapė peizažus: „Pavasaris Lietuvoje“, „Krantas“, „Pasivaikščiojimas paežerėje“ ir kt; P. Galaunės, J. Herbačiausko, tėvų ir daugelio žinomų žmonių portretus, garsųjį autoportretą. 1940 m. išvyko į Vilnių.
Išleistas 16 atvirukų aplankas „Justinas Vienožinskis“ (Vilnius, 1966). Kūrybinis palikimas saugomas sostinėje ir M. K. Čiurlionio dailės galerijoje Kaune. Minint 120-ąsias dailininko gimimo metines išleistas portretinis vokas (dail. Jonas Jermalavičius). 2011 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 2,15 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė).
Irena Kostkevičiūtė parengė knygą „Justinas Vienožinskis: straipsniai, dokumentai, laiškai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 1970). Išleista Dalios Ramonienės daktaro disertacijos santrauka „Justino Vienožinskio pedagoginė veikla, 1918–1940“ (Vilnius, 1994) bei monografija „Justinas Vienožinskis“ (Vilnius, 2004). 2011 m. išleistas parodos katalogas „Justinas Vienožinskis. Gyvenimas, paskirtas menui“ (Vilnius), sukurtas dokumentinis filmas „Meistras“ (aut. Liudvika Pociūnienė, Petras Savickis).

nuotrauka 1924 04 11 Meno mokyklos direktoriui mokiniai įteikė marmurinę atminimo lentą su užrašu „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / Justinui Vienožinskiui / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip – pat / pirmajai Mokytojų tarybai / P. Čiurlioniui, V. Didžiokui, A. Galdikui, / P. Galaunei, P. Kalpokui, J. Šileikai, / K. Škleriui ir Ign. Šlapeliui. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / tariame širdingą ačiu. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio II d.“, kuri ir dabar puošia Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto 2-ajame aukšte esančios parodų salės sieną.

1934 m. Vilijampolės mikrorajone, Paneryje esančiai gatvei suteiktas J. Vienožinskio vardas (Kauno m. tarybos 1934 03 09 nut.). Raudondvaryje (Kauno r.) jo vardu pavadinta gatvė.

nuotrauka 1967 m. Žaliakalnyje, ant mokyklos pastato (A. Mackevičiaus g. 27) atidengta pirmoji atminimo lenta, 1986 m. – nauja memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1922–1940 m. dirbo Kauno meno mokyklos įkūrėjas, dailininkas prof. Justinas Vienožinskis“ (skulpt. Leonas Strioga). Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis.

nuotrauka 2000 09 01 sujungus aukštesniąsias miesto mokyklas į Kauno kolegiją, buvusios Meno mokyklos patalpose įsikūrusiam menų fakultetui suteiktas J. Vienožinskio vardas (nuo 2018 m. – Menų ir ugdymo fakultetas). Menininko vardu pavadinta ir auditorija (antrajame aukšte), kuri pažymėta stiklo plakete (autorius Artūras Rimkevičius) su J. Vienožinskio parašu.

2013 03 21 įsteigta Justino Vienožinskio premija (10 tūkst. Lt), skiriama Kaune gyvenantiems ir kuriantiems profesionaliems dailininkams ir menotyrininkams už Kauno miesto vardo garsinimą, reikšmingus kūrinius ir kūrybinę veiklą, už ilgametį kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną (Kauno m. savivaldybės tarybos 2013 03 21 sprend. Nr. T-180).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. J. Vienožinskio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 171.
2. Justinas Vienožinskis. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 133–135.
3. K. B. Lietuvos Meno Mokyklos iškilmės // Lietuva. – 1924, bal. 14, p. 5.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka