DOBKEVIČIUS JONAS [1866 12 06 Mieliūnuose (Rokiškio r. sav.) – 1934 07 23 Medemrodės dvare (Akmenės r. sav.); palaidotas Kauno senosiose kapinėse, vėliau perlaidotas Panemunės kapinėse], ekonomistas, politikos ir visuomenės veikėjas.

1918–1934 m. gyveno Kaune.

1918 m. pradžioje grįžo į Lietuvą. Nuo 1919 m. vasaros dirbo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijoje. 1920 03 01 paskirtas viceministru ir Biudžeto patikrinimo komisijos pirmininku, 1922 02 02–1922 08 23 – ministru. Kurį laiką ėjo Lietuvos valstybės banko organizatoriaus, Finansų ministerijos patarėjo ir prekybos departamento direktoriaus pareigas. Buvo Susisiekimo tarifų komisijos pirmininkas, 1925–1934 m. – Prekybos ir pramonės rūmų direktorius, 1933–1934 m. – Vengrijos generalinis konsulas Lietuvoje.
J. Dobkevičius aktyviai dalyvavo rengiant tarptautines prekybos sutartis, buvo ne vienos lietuvių prekybinės-diplomatinės delegacijos į užsienį pirmininkas ar narys. Kurį laiką buvo Lietuvos šachmatininkų sąjungos pirmininkas, priklausė Vytauto Didžiojo muziejaus komitetui. Padėjo įsteigti Lietuvos aeroklubą.

nuotrauka 2013 03 12, minint Lietuvos karinių oro pajėgų dieną, Naujamiestyje, ant namo (K. Donelaičio g. 11), atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1925–1932 m. veikė Vengrijos Karalystės konsulatas, kuriam vadovavo Jonas Dobkevičius (1866–1934), Lietuvos Respublikos finansų ministras, pirmasis Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas. 1920–1926 m. čia gyveno pirmasis Lietuvos aviakonstruktorius ir karo lakūnas Jurgis Dobkevičius (1900–1926)“ (Kauno m. savivaldybės Administracijos direktoriaus 2013 02 08 įsak. Nr. A-466).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kaune įamžintas karo lakūno, aviakonstruktoriaus vyr. ltn. Jurgio Dobkevičiaus atminimas. – Iliustr. – KOP inf. // Krašto apsauga. – 2013, Nr. 5 (kovo 12–29), p. 25.
2. Marcinkevičienė, Danutė. Atminimo lenta Jonui ir Jurgiui Dobkevičiams. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, bal. 26, p. 5.
3. Skučaitė, Virginija. Ką mena medinukas K. Donelaičio gatvėje? – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, kovo 27, p. 13.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka