CIRTAUTAS GASPARAS FELIKSAS [1841 06 21 Aisėnų kaimo dalyje, Padumblyje (Klaipėdos r.) – 1913 09 17 Berlyne; palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos požeminėje kriptoje], Žemaičių vyskupas, profesorius.

1868–1877, 1888–1913 m. gyveno Kaune.

1868–1877 m. Žemaičių kunigų seminarijoje dėstė lotynų kalbą, Šventąjį raštą ir dogmatinę teologiją. 1888–1897 m. – Žemaičių kunigų seminarijos rektorius, 1897 m. paskirtas Žemaičių vyskupo sufraganu ir Kastorijos tituliniu vyskupu. Nuo 1908 m. – Žemaičių vyskupijos valdytojas, o nuo 1910 m. – Žemaičių vyskupas.
G. Cirtautas daug padėjo švietimą platinusioms Šv. Kazimiero, „Saulės”, Blaivybės, Šv. Juozapo, Moterų ir kitoms draugijoms, dalyvavo visuotiniuose jų susirinkimuose, rėmė laikraščių leidybą ir knygų platinimą. G. Cirtautas buvo humanistas, daug dėmesio labdarai skyręs dvasiškis.
Apie 1913 m. Onos Vitkauskytės knygynas Kaune išleido G. Cirtauto fotografinį atviruką.

nuotrauka 1926 m. Arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1) atidengta memorialinė lenta su bronziniu bareljefu: „Gasparas-Pelicijonas Cirtautas. Žemaičių vyskupas 1910–1913. Ilgametis kunigijos mokytojas. Pikta gerumu nugalėti stengėsi“ (skulpt. Juozas Zikaras).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Informacija iš Kauno arkivyskupijos Bažnytinio meno muziejaus.
2. Jankevičiūtė, Giedrė. Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940. – Kaunas, 2003. – P. 255.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Levandauskas, Vytautas. Kauno Rotušės aikštė. – Vilnius, 1981. – P. 49.
5. Šinkūnaitė, Laima. Memorialiniai ženklai. – Iliustr. // Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. – Kaunas, 2008. – P. 129.
6. Visuomenės ir kultūros veikėjai. – Iliustr. // Sugrįžimai / Aldona Zimnachaitė. – Kaunas, 2001. – P. 79.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka