BARZDA-BRADAUSKAS JUOZAS [1896 01 13 Muniškiuose (Kauno r.) – 1953 08 18 St. Čiunoje (Irkutsko sr.)], Lietuvos kariuomenės generolas, inžinierius. [Reng. pastaba - skirtingi šaltiniai pateikia nevienodas gimimo ir mirties datas]

1922–1947 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Mokėsi Kauno berniukų gimnazijoje. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1919–1926 m. buvo kuopos vadas bei bataliono vado padėjėjas; 1926–1927 m. – Technikos pulko Mokomojo bataliono vadas, pulko teismo pirmininkas, 1928–1930 m. (su pertraukomis)– Karo technikos štabo, o 1929–1940 m. – Karo butų skyriaus viršininkas. 1938 m. jam suteiktas brigados generolo laipsnis.
Per nacių okupaciją dirbo ekonominėse bendrovėse. 1945–1947 m. buvo Kauno Valstybinio universiteto Transporto mašinų katedros vedėjas.
Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1928), Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1930), Savanorių medaliu (1928), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (1929), Lietuvos ir Estijos ugniagesių garbės ženklais.

nuotrauka 1993 06 23 prie namo (Savanorių pr. 65) atidengta memorialinė lenta:„Šį namą statė ir jame 1938–1947 m. gyveno generolas Juozas Barzda–Bradauskas, miręs tremtyje 1953 m.“ (Kauno m. mero 1993 03 29 potv. Nr. 379).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
2. Gulmanas, Viktoras. Generolas Juozas Barzda-Bradauskas. – Portr. // Kauno diena. – 1993, liep. 3, p. 14.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Marcinauskas, Kazys. Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą. – Kaunas, 1998. – D. 6, p. 37.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka