VALEŠKA ADOLFAS [1905 03 15 Kybartuose (Vilkaviškio r.) – 1994 05 13 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], tapytojas, vitražistas, dekoratorius, scenografas, muziejininkas, meno ir kultūros tyrinėtojas, visuomenės veikėjas.

1920–1939 m. ir 1993–1994 m. gyveno Kaune.

1920 m. grįžo į Lietuvą, darė dekoracijas J. Vaičkaus teatrui. 1928 m. Kauno meno mokykloje baigė tapybos studijas. Tais pačiais metais įsteigęs privačią bažnytinio meno studiją-dirbtuvę, pradėjo dirbti kaip bažnyčių dekoratorius: dailino Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos, Kauno karo ligoninės koplyčios, Kauno Dievo Kūno (Studentų) ir kt. bažnyčių interjerus.
Aktyviai reiškėsi organizaciniame dailės gyvenime. 1930 m. buvo vienas iš Nepriklausomųjų dailininkų draugijos steigėjų, 1930–1933 m. – jos pirmininkas, inicijavęs daugelį darbų.
1933 m. organizavo Bažnytinio meno muziejų Kauno kunigų seminarijos patalpose, 1935–1940 m. buvo jo direktorius. Šiam muziejui ir M. K. Čiurlionio dailės galerijai rinko lietuvių liaudies meną. Jo pastangomis sukaupta vertinga kolekcija, surengta parodų, išleista katalogų, leidinėlių ir kt. Prisidėjo prie Bažnytiniam menui tirti, remti ir ugdyti draugijos veiklos. 1935 m. įkūrus Lietuvos dailininkų sąjungą, buvo pirmosios valdybos narys.
Meno klausimais daug rašė leidiniuose „Naujoji Romuva“, „Ateitis“, „Lietuvos aidas“, „Draugas“, „Vilniaus balsas“ ir kt.
1939 m. pabaigoje persikėlė gyventi į Vilnių. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV.
Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir užsienyje, sulaukė tarptautinio pripažinimo: 1935 m. Tarptautinėje dekoratyvinio meno parodoje Paryžiuje jam suteiktas garbės diplomas už freską, 1937 m. pagerbtas medaliu už Lietuvos paviljono įrengimą Berlyne ir diplomu už Lietuvos paviljoną Tarptautinėje spaudos parodoje Vatikane, 1981 m. gavo JAV LB Kultūros tarybos premiją. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir kt. šalių muziejai, kolekcininkai.
1993 m. birželio mėn. sugrįžęs į Lietuvą iki mirties gyveno Kaune.

2016 05 03 Rokuose esanti gatvė pavadinta A. Valeškos vardu (KMS Tarybos 2016 05 03 sprend. Nr. T-212).
Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pavadinimui-surado-gatve-rokuose-747359  [žiūrėta 2017 03 08]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Garnienė, Aušra. Pavadinimui surado gatvę. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, geg. 3, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka