BARANAUSKAS ANTANAS [1835 01 17 Anykščiuose – 1902 11 26 Seinuose (Lenkija)], poetas, kalbininkas, vyskupas.

1866–1897 m. gyveno Kaune.

1866 m. A. Baranauskas paskirtas Kauno katedros vikaru, 1866–1884 m. Kauno kunigų seminarijos homiletikos ir lietuvių kalbos bei dogmatinės teologijos profesoriumi, 1874 m. – seminarijos inspektoriumi, 1879 m. – kanauninku, 1883 m. – prelatu, 1884–1897 m. – Žemaičių pavyskupiu. Dėstydamas seminarijoje susidomėjo lietuvių tarmėmis, sudarė pirmąją lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją, paskelbė ją knygoje „Zametki o litovskom jazyke i slovare“ (1898). 1870 m. išvertė A. Schleicherio lietuvių kalbos gramatiką ir jos pagrindu parašė gramatiką „Kalbamokslis lietuviškos kalbos“, sukūrė originalią rašybą, kalbotyros terminų. Domėjosi matematika, tyrė pirminių skaičių savybes. Reikšmingiausias kūrinys – romantinė poema „Anykščių šilelis“.
2003 m. suvenyrinių vokų ciklo „Iškiliausios tautos asmenybės“ išleistas vokas, skirtas A. Baranauskui (dail. Antanas Šakalys).
Apie jį išleista: Reginos Mikšytės monografija. „Antanas Baranauskas“ (Vilnius, 1993), Almos Ambraškaitės leidinys „Antanas Baranauskas“ (Anykščiai, 1999), Jono Kubiliaus „Antanas Baranauskas ir matematika“ (Vilnius, 2001), Laimos Abraitytės „Antanas Baranauskas : gyvenimas ir kūryba“ (Vilnius, 2003), Egidijaus Aleksandravičiaus monografija „Giesmininko kelias (Vilnius, 2003), poeto vyskupo 100-osioms mirties metinėms paminėti populiarios-mokslinės konferencijos medžiagos „Antanas Baranauskas“ (Punskas, 2003). 2012 m. išleista „Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.)“ (Vilnius).

1924 m. Kauno gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. Tarybos 1924 04 14 nut. Nr. 23). A. Baranausko vardu pavadintos Kauno r. gatvės Garliavoje, Ežerėlyje bei Rumšiškėse (metai nežinomi).

nuotrauka 1938 m. Rumšiškių pradžios mokykla buvo pavadinta vyskupo A. Baranausko vardu. 1940 m. vardas atimtas.
1994 06 16 Rumšiškių vidurinei mokyklai grąžintas vyskupo A. Baranausko vardas. 1994 m. prie mokyklos atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „1850–1851 m. Rumšiškių raštininkų dvimetėje mokykloje mokėsi poetas A. Baranauskas. 1936 m. Rumšiškių šešių skyrių pradinė mokykla pavadinta vyskupo A. Baranausko vardu. 1994 06 16 Rumšiškių vidurinei mokyklai grąžintas vyskupo Antano Baranausko vardas“ (skulpt. Vladas Žuklys). Mokyklos vestibiulyje kabo Andriaus Ermino sukurtas pano „Antanas Baranauskas“.

1967 m. Rumšiškėse pastatytas paminklinis akmuo su bareljefu (skulpt. Vladas Žuklys).
Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=676  [žiūrėta 2010 08 09]

nuotrauka 1973 m. prie namo (Rotušės a. 10) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1884–1897 m. gyveno Antanas Baranauskas“ (skulpt. Kazimieras Švažas).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Laurinavičius, Jonas. Rumšiškių vidurinei mokyklai grąžintas vysk. A. Baranausko vardas // Kaišiadorių aidai. - 1994, birž. 22, p. 1.
2. Levandauskas Vytautas ir kt. Kauno Rotušės aikštė. – Vilnius, 1981. – P. 88–89.
3. KAA, f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 9, 37.
4. KAA, f. 218, ap. 1, b. 461, lap. 129.
5. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
6. Šaltenis, Rapolas. Mūsų Baranauskas. – Vilnius, 1985. – P. 88–89.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka