GOMOLICKIS ALEKSANDRAS[1895 08 08 Kėdainiuose – 1942 11 05 sušaudytas Kansko kalėjime (Rusija)], laisvės kovų dalyvis.

1920–1941 m. gyveno Kaune.

Baigęs Kijevo universitetą, nepritardamas revoliucinėms idėjoms, grįžo į tėviškę. Savanoriu įstojęs į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1920 m. vedė ir su žmona persikėlė į Kauną.
1923 m. išėjęs į atsargą dirbo miesto savivaldybėje. Buvo patriotiškai nusiteikęs, aktyviai dalyvavo judėjime už Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimą ir stačiatikių bažnyčios veikloje.
Pirmosios Sovietinės okupacijos metu 1941 m. suimtas ir ištremtas į Krasnojarsko lagerius, o šeima – į Altajaus kraštą. Kansko kalėjime A. Gomolickiui įvykdyta mirties bausmė; palaidojimo vieta nežinoma. Atminimo lentoje pažymėta netiksli mirties data. 2008 06 26 jam išduotas Laisvės kovų dalyvio pažymėjimas (po mirties).

nuotrauka 2008 10 ant jo namo (Savanorių pr. 130) dukters pastangomis pagaminta ir atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1922–1941 m. gyveno Lietuvos laisvės kovų dalyvis Aleksandras Gomolickis, sovietų sušaudytas Kansko kalėjime 1942 09 19“ (Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2008 09 17 įsak. Nr. A-3333).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dukters Galinos Savkinos atsiminimai.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka