ČEPULIS STASYS [1910 06 01 Šukeliškėje (Ignalinos r.) –1989 04 14 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], chirurgas odontologas, medicinos mokslų daktaras, profesorius.

1950–1989 m. gyveno Kaune.

1950–1984 m. Kauno medicinos instituto dėstytojas, KMI Stomatologijos katedros (1950–1958 m.), Chirurginės stomatologijos katedros (1958–1984 m.) vedėjas. Tyrinėjo dantų karieso priežastis, šia tema 1954 m. apgynė daktaro disertaciją. 1957 m. jam suteiktas medicinos mokslų daktaro laipsnis, 1959 m. – profesoriaus, 1970 m. – Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo Garbės vardas.
1969 m. vadovavo Tarybų sąjungos stomatologų delegacijai įstojant į Tarptautinę stomatologų federaciją. 1981 m. jo vadovaujami stomatologai Lietuvoje atliko pirmąsias dantų implantacijos operacijas. Buvo ilgametis Stomatologų mokslinės draugijos pirmininkas. Skaitė pranešimus respublikinėse ir sąjunginėse konferencijose, užsienyje: Paryžiuje (1967), Varnoje (1968), Niujorke (1969). Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė virš 200 mokslinių darbų.
Per ilgus pedagoginio darbo metus, gausiam būsimųjų gydytojų stomatologų būriui profesorius nuoširdžiai ir kvalifikuotai perteikė teorines bei praktines žinias, skiepijo meilę pasirinktai specialybei. Jam vadovaujant apginta 11 medicinos mokslo kandidato disertacijų.
Parašė vadovėlį „Chirurginė stomatologija“ (1974). Su kitais bendraautoriais parengė vadovėlius: „Klinikinė chirurgija“ (1969, 1980), „Klinikinė gastroenterologija“ (1979, 1988). Buvo daugelio mokslinių tarybų, komisijų nariu, žurnalų „Stomatologija“, „Czasopismo stomatologiczne“, „Sveikatos apsauga“ redakcinių tarybų ir kolegijų nariu, Didžiosios lietuviškos tarybinės enciklopedijos konsultantu ir kt. Jam redaguojant buvo išleisti devyni „Lietuvos TSR stomatologų darbai“ tomai.
1971 m. apie S. Čepulį ir jo šeimą Lietuvos kino studija sukurė dokumentinę kino apybraižą „Atrasti save“ (rež. B. Pajėdienė).
Minint profesoriaus 100-ąsias gimimo metines, išleista atsiminimų knyga „Profesorius Stasys Čepulis“ (Vilnius, 2010).

nuotrauka 2010 m. ant namo Žaliakalnyje (E. Fryko g. 10) atidengta atminimo lenta: „Šiame name 1960–1989 m. gyveno gydytojas stomatologas, medicinos mokslų daktaras, profesorius Stasys Čepulis“ (KMS administracijos direktoriaus 2010 07 21 įsak. Nr. A-2539).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Būkime pažįstami. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2017, Nr. 10 (spalis), p. 5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka