KAIKARIS ALFONSAS [1922 11 30 Žagarėje (Joniškio r.) – 1997 12 19 Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse], farmacijos istorijos tyrėjas, docentas, muziejininkas.

1942–1997 m. (išskyrus 1943 m.) gyveno Kaune.

1942 m. sausio mėn. pradėjo studijuoti KU Medicinos fakultete. Okupacinei valdžiai uždarius universitetą, dirbo Mažeikių vaistinėje asistentu. Nuo 1944 m. tęsė farmacijos studijas. 1947 m. įgijęs chemiko-vaistininko diplomą, pradėjo dirbti Vaistų formų ir Galeno preparatų technologijų katedroje. Dėstė farmacinio darbo organizavimą bei farmacijos istoriją. Reorganizavus universitetą, nuo 1951 m. dėstė KMI. 1957–1963 m. buvo Farmacijos ir stomatologijos fakulteto prodekanas, nuo 1978 m. – docentas.
1963 m. A. Kaikaris atsisakė prodekano pareigų ir savo gyvenimą paskyrė farmacijos istorijos tyrinėjimui. 1964–1987 m. buvo Farmacininkų mokslinės draugijos valdybos narys, Farmacijos istorijos sekcijos vadovas. Į jo rankas pateko nedidelė dalis prieškario Lietuvos vaistininkų draugijos kolekcijos. Eksponatai buvo laikomi A. Kaikario kabinete. 1973 m. KMI patalpose stikline pertvara atitvėrus holo dalį, susidarė nedidelė patalpa muziejui. Ant jos durų buvo pritvirtintas užrašas „Muzaeum pharmaceutikum Lithuaniae“. 1975 09 26 buvo organizuotas oficialus prasiplėtusio muziejaus atidarymas. 1987 11 05 Lietuvos farmacijos istorijos muziejus įsikūrė Senamiestyje, restauruotame XVI amžiaus pastate (Rotušės a. 28). Jame surinkta daugiau nei 4000 eksponatų, knygų, nuotraukų, mikrofilmų, išrašų iš archyvinių bylų ir kt.
A. Kaikaris paskelbė apie 90 mokslinių bei populiariųjų straipsnių bei pranešimų įvairiose konferencijose. Iki pat mirties docentas dirbo moksliniu konsultantu. Dėka jo asmeninių savybių, buvo įkurtas muziejus, išsaugotas farmacijos istorinis palikimas Lietuvoje, sukurta farmacijos istorijos tyrinėtojų mokykla.
1989 m. už ilgametį darbą renkant, tyrinėjant ir saugojant farmacijos istorijos paminklus jis buvo apdovanotas Paulio Stradinio vardo Latvijos medicinos istorijos muziejaus premija. 2002 m. 80-osioms jo gimimo metinėms buvo sukurtas dokumentinis filmas: „Docentas Alfonsas Kaikaris: vaistininkas, muziejininkas, humanistas“ (rež. Stasys Dargis). Muziejaus administracinėse patalpose kabo 1992 m. dail. Stasės Medytės, o posėdžių salėje – 1998 m. dail. Prano Griušio nutapyti A. Kaikario portretai.
Po jo mirties kolegos pabaigė ir išleido Alfonso Kaikario knygą „Lietuvos farmacijos istorija: atsiminimai“ (Kaunas, 2000).

1997 m. buvo sukurti 2 A. Kaikario bareljefai (skulpt. klaipėdietis Gintautas Jonkus). Vienas iš jų kabo Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejaus bibliotekoje, kur docentas mėgo dirbti.

nuotrauka 1998 09 25 muziejaus vestibiulyje prie įėjimo atidengta marmurinė atminimo lenta su bareljefu: „Doc. Alfonsas Kaikaris – muziejaus įkūrėjas“ (skulpt. Gintautas Jonkus). Čia saugomas ir Prano Grušnio nutapytas docento portretas.

2003 01 21 Lietuvos vaistinių sąjunga įsteigė Alfonso Kaikario labdaros ir paramos fondą.
Prieiga per internetą: https://www.vaistininkai.lt/index.php/home/kaikario-fondas  [žiūrėta 2020 03 06]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dičkutė, Jolanta „Laimingi buvo jį pažinojusieji...“. – Iliustr. // Ave vita. – 1998, rugs. 30, p. 2.
2. Gudienė, Vilma. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje. – Iliustr. // Gydymo menas. – 2000, rugsėjis, priedas „Farmacija +“, Nr. 1, p. 44.
3. Rulinskas, Liudvikas. Docento Alfonso Kaikario 80-ųjų gimimo metinių minėjimas. – Portr. // Lietuvos farmacijos žinios. – 2002, Nr. 5-6, p. 28.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka