JABLONSKIS KONSTANTINAS [1892 08 23 Jelgavoje (Latvija) – 1960 07 28 Vilniuje], teisininkas, istorikas, profesorius, akademikas.

1919–1941 m. gyveno Kaune.

1919–1921 m. dirbo Teisingumo ministerijos raštų-archyvų tvarkytoju: vertė į lietuvių kalbą įstatymus ir kitus teisės aktus, tyrinėjo Lietuvos istoriją. Sudarė lietuviškų teisinių terminų žodynėlį, redagavo „Laikinąsias vyriausybės žinias“. 1919–1920 m. rūpinosi Lietuvos archyvų organizavimu bei knygų ir archyvinės medžiagos iš Lietuvos dvarų pargabenimu į Kauną.
1921–1925 m. pirmininkavo Archeologijos komisijai. Rengė kultūros paminklų apsaugos įstatymus, rūpinosi jų įgyvendinimu. Kaune, Žemuosiuose Petrašiūnuose, surado vieną pirmųjų akmens amžiaus stovyklų. Nuo 1923 m. redagavo žurnalą „Mūsų senovė“. 1922–1939 m. dirbo Kauno apygardos teismo teisėju. 1928 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu. 1929 m. drauge su kitais įsteigė Lietuvos istorikų draugiją, kuri leido tęstinį leidinį „Praeitis“.
1933 m. baigė VDU Teisių fakultetą. 1934 m. – neetatinis universiteto lektorius, 1935–1940 m. – VDU profesorius. Humanitarinių mokslų fakultete dėstė rusiškąją Lietuvos paleografiją, diplomatiką ir istoriją. Laisvalaikiu rinko ir aprašinėjo Kauno apylinkių augalus. Sudarytą herbariumą perdavė Kauno botanikos sodui. 1938–1940 m. – Valstybės tarybos narys, dirbo kodifikavimo ir arbitražo darbą. 1940 m. gavo daktaro laipsnį ir tapo Centrinio valstybinio archyvo Pažaislyje vedėju. 1941 04 01 buvo paskirtas KU Valstybės ir teisės istorijos katedros profesoriumi. 1941 04 25–1944 05 15 vadovavo Lietuvos MA Istorijos institutui. Pasitraukus vokiečių kariuomenei, persikėlė gyventi į Vilnių. 1956 m. tapo akademiku.
Gyvendamas Kaune parašė: „XVI amžiaus belaisviai kaimynai Lietuvoje“, „Apie vergus Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje XVI amžiaus pradžioje“ (1930), pirmąją istorinių šaltinių publikaciją „XVI a. Lietuvos inventoriai“ (1934), „Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje“ (D. 1, 1941). Rinko medžiagą apie M. Daukšą, M. Mažvydą, J. Zablockį, S. Rapalionį, A. Kulvietį, LDK didikus.
Vladas Žukas parengė „Prof. K. Jablonskio bibliografiją“ (Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai, t. 4, 1965). Pašto serijoje „Vilniaus universitetui 400 metų“ išleistas vokas „Prof. Konstantinas Jablonskis 1892–1960“. Vytautas Merkys parašė knygą mokiniams „Konstantinas Jablonskis“ (Kaunas, 1991). Lietuvos istorijos institutas išleido Edmundo Rimšos sudarytą straipsnių rinkinį „Konstantinas Jablonskis ir istorija“ (Vilnius, 2005). Lietuvos nacionalinis muziejus išleido Eglės Lukėnaitės-Griciuvienės sudarytą leidinį „Konstancijos ir Jono Jablonskių šeima: atsiminimai ir laiškai“ (Vilnius, 2009).

nuotrauka 1978 m. ant namo (Parodos g. 11) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1931–1941 m. gyveno istorikas, teisininkas, LTSR Mokslų Akademijos akademikas, profesorius Konstantinas Jablonskis (Kauno m. LDT VK 1977 07 20 sprend. Nr. 368).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.




© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka