RAŠTIKIS STASYS [1896 09 13 Kuršėnuose (Šiaulių r.) – 1985 05 03 Los Andžele (JAV), 1993 11 22 palaikai perkelti į Kauno Petrašiūnų kapines], savanoris, divizijos generolas, Lietuvos kariuomenės vadas.

1918–1919 m., 1922–1944 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1918 m. iš Kaukazo fronto grįžęs į Lietuvą mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės Vilniaus batalioną. Sužeistas pateko į Raudonosios armijos nelaisvę. 1921 m. per kalinių pasikeitimą grąžintas į Lietuvą tarnavo 5-ajame pėstininkų pulke. 1922 m. dirbo Generalinio štabo informacijos skyriuje. Baigė Aukštuosius karininkų kursus. Rėmė 1926 12 17 perversmą, per jį buvo paskirtas Generalinio štabo II skyriaus viršininku. Tose pareigose išbuvo iki 1930 m. 1928 m. jam buvo suteiktas majoro laipsnis. 1929 m. baigė LU medicinos fakulteto veterinarijos skyrių. 1932 m. baigė Vokietijos generalinio štabo akademiją ir buvo paskirtas 5-ojo pėstininkų pulko vado padėjėju, o 1933–1934 m. jam vadovavo. Dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose ir Karo mokykloje. 1934 m. buvo pėstininkų divizijos štabo, generalinio štabo valdybos viršininkas, o 1935–1940 m. – Lietuvos kariuomenės vadas, „Rotary“ klubo narys. Lietuvos kariuomenę pertvarkė ir sumodernino. Su karinėmis misijomis lankėsi daugelyje Europos šalių. 1937 m. jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą buvo Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko pavaduotojas. 1941 m. birželio 15 d. buvo paskirtas Lietuvos ministru pirmininku, tačiau tų pareigų jam neteko eiti. Vengdamas arešto slapstėsi, vėliau pasitraukė į Vokietiją. Jo artimieji ir dukros buvo išvežti į Sibirą.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui S. Raštikis grįžo į Kauną ir 1941 m. birželio sukilimo metu buvo paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės krašto apsaugos ministru. Likvidavę šią vyriausybę, vokiečiai S. Raštikiui siūlė įvairias aukštas pareigas, tačiau jis atsisakė. Dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 1944 m. su žmona pasitraukė į Vokietiją, o 1949 – į JAV.
Už pasižymėjimą kovose dėl Lietuvos buvo apdovanotas 1-ojo laipsnio kryžiumi „Už Tėvynę“, o 1921 m. – 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiumi. 1939 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu su kardais bei kitais Europos šalių apdovanojimais bei sidabriniu kardu. Rašė straipsnius leidiniams: „Karo archyvas“, „Mūsų žinynas“, „Kardas“, „Karys“ ir kt. Perfotografuotos ir išleistos 4 jo atsiminimų knygos (Vilnius, 1990-1996). 1996 m. žurnalas „Kardas“ 100-osioms metinėms išleido jam skirtą specialų atvirlaiškį (100 vnt.) ir voką (50 vnt.). Jo garbei išleistas proginis lankstinukas. 2006 09 09 Kaune iškilmingai paminėtos 110-osios gimimo metinės, jo garbei išleistas suvenyrinis vokas.

nuotrauka 1996 09 13 Centre prie buvusio LR Generalinio štabo pastato (Gedimino g. 25) atidengta memorialinė lenta: „Šiuose rūmuose 1935–1940 m. dirbo Lietuvos kariuomenės vadas, divizijos generolas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Stasys Raštikis. Mirė 1985 Los Andžele“ (Kauno m. mero 1996 09 04 potv. Nr. 604).

1996 m. Žaliakalnyje jo vardu pavadinta gatvė (Kauno m. mero 1996 09 13 potv. Nr. 615).

1996 09 11 Kauno puskarininkių mokyklai buvo suteiktas divizijos generolo S. Raštikio vardas.
1997 09 26 mokyklos sodelyje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 100) pastatytas paminklinis biustas: „Divizijos generolas Stasys Raštikis“ (skulpt. Gediminas Jokūbonis). 2006 09 13, pažymint 110-ąsias gimimo metines, mokykloje atidengta jo memorialinė ekspozicija.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidengtas generolo Stasio Raštikio biustas // Kauno diena. – 1997, rugs. 27, p. 4.
2. Gulmanas, Viktoras. Kauno puskarininkių mokyklai – d. gen. S. Raštikio vardas. – Iliustr. // Kardas. – 1996, Nr. 7–8, p. 7.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Lukas, Dainoras. Paminėtos S. Raštikio gimimo metinės: Lietuvos kariuomenės vado atminimui Karo muziejuje atidaryta nauja paroda. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, rugs. 11, p. 4.
5. Petraitienė, Irena. Generolui Stasiui Raštikiui atminti. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, rugs. 14, p. 5.
6. S. Raštikio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas. 2001. – P. 132–133.
7. Stasys Raštikis (1896 09 13–1985 05 03) : vokas. – Iliustr. – Kolekcininkų kampelis // Lietuvos aidas. – 2006, rugs. 14, p. 2.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka