TIMINSKIS ALEKSANDRAS [1884 04 04 Mosty, Gardino gub. (Baltarusija) – 1959 02 15 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, švietėjas, Kauno rusų inteligentijos lyderis.

1918–1959 m. gyveno Kaune.

1918 m. gruodį atvyko į Kauną pasimatyti su ligotais tėvais ir čia pasiliko. 1919 m. dėstė Komercijos mokykloje. 1920 09 17 įsteigė privačią Kauno mokytojų draugijos rusų gimnaziją ir jai vadovavo. Subūrė puikų išsilavinimą turinčius mokytojus, kurie dirbo prastomis sąlygomis: be baldų, vadovėlių ir sąsiuvinių. Gimnazijos direktorius dėstė matematiką bei literatūrą, taisyklingai kalbėjo lietuviškai, palaikė glaudžius ryšius su Kaune nuolat gyvenančiais ir viešinčiais rusų inteligentais.
1923 m. A. Timinskis buvo išrinktas į II LR seimą. 1925 m. gimnazija įsikūrė naujame pastate Vytauto pr. 44. Daugeliui visuomeninių ir kultūrinių organizacijų ji tapo „rusų namais“. 1940 m. mokykla nustojo veikusi. 1942 m. vokiečių okupantai direktorių suėmė ir įkalino Pravieniškėse, kur jis susirgo, neteko darbingumo, todėl buvo paleistas.
1944 m. dėstė Technikos mokykloje, vertė iš vokiečių ir lenkų kalbų. 1945–1946 m. dėstytojavo Kauno 10-ojoje vidurinėje mokykloje bei LŽŪA; nuo 1947 m. – KU (nuo 1951 m. KPI) rusų kalbos katedroje. 1957 m. tapo docentu.

1995 04 03 Kauno 20-oji vidurinė mokykla (V. Krėvės pr. 50) buvo pavadinta A. Timinskio vardu, kurioje 1997 m. įkurtas muziejus. Tais pačiais metais mokyklos bendruomenė Petrašiūnų kapinėse sutvarkė beveik išnykusią kapavietę, savomis lėšomis pastatė naują antkapį.
2006 m. sujungus A. Timinskio ir A. Puškino mokyklas, liko viena Aleksandro Puškino vardo vidurinė mokykla. Vertingi mokyklos muziejaus eksponatai perduoti Kauno apskrities pedagoginiam muziejui (dab. LŠIM).

nuotrauka 2004 10 29 Naujamiestyje ant namo (Vytauto pr. 44) atidengta memorialinė lenta: „Šiame pastate buvusioje rusų gimnazijoje 1925–1940 m. dirbo jos steigėjas ir direktorius, švietėjas, Lietuvos Respublikos II Seimo narys Aleksandras Timinskis (skulpt. Virginija Babušytė-Venckūnienė; Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2004 04 29 įsak. Nr. A-761).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kovtun, Asija. Rusiškasis Kauno pasaulis: kultūrinė aplinka 1918–1940 metais. – Iliustr. // Darbai ir dienos. – [Nr.] 34 (2003). – P. 145–176.
2. Prisimintas iškilus pedagogas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, spal. 30, p. 5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka