JAŠINSKAS PETRAS [1914 10 20 Šniuriškiuose (Biržų r.) – 1986 04 26 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse; 1987 m. pastatytas antkapinis paminklas (skulpt. Stasys Žirgulis)], nusipelnęs gydytojas rentgenologas-radiologas, ilgametis Kauno akademinių klinikų vadovas.

1933–1939 m., 1941–1986 m. gyveno Kaune.

1933–1939 m. VDU studijavo iš pradžių Biologijos, vėliau – Medicinos fakultete. Baigęs mokslus dirbo Vilkaviškyje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui atvyko į Kauną ir dirbo Raudonojo Kryžiaus ligoninėje rentgenologu.
Nuo 1945 08 01 iki gyvenimo pabaigos – Kauno klinikinės ligoninės vyriausiasis gydytojas. 1956–1971 m. – dar ir KMI Rentgenologijos-radiologijos katedros vedėjas. Jam vadovaujant buvo atstatytos karo nuniokotos klinikos, suorganizuoti pirmieji Lietuvoje specializuoti skyriai ir centrai, pastatyti nauji korpusai, sujungti požeminiu tuneliu, pagerintos sąlygos darbuotojams. Klinikos tapo pažangiu diagnostikos, medicinos mokslo ir mokymo centru.
1956 m. P. Jašinskas apsigynė kandidatinę disertaciją. 1957 m. jo iniciatyva sukurta rentgenologų ir radiologų mokslinė draugija, kurios pirmininku buvo iki 1972 m. 1963 m. jam suteiktas docento vardas. Tais pačiais metais buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatu, tapo Kovos už blaivybę draugijos pirmininku.
P. Jašinskas buvo 5 mokslų kandidato disertacijų vadovas, daugelio mokslinių konferencijų organizatorius. Parašė mokslinį darbą apie veido ir kaklo aktinomikozės gydymą rentgenu, navikų spindulinę terapiją. Su I. Kornevu parašė ir rusų kalba išleido knygą „Skrandžio viršutinės dalies vėžio kombinuotas ir spindulinis gydymas“ (1972), paskelbė per 100 mokslinių straipsnių. Surinko medžiagą mokslų daktaro (habilitaciniam) darbui, kurio apginti nebespėjo.
Apie jį išleista Juozo Stražnicko monografija „Daktaras: Petras Jašinskas – Kauno klinikų vyriausiasis“ (Kaunas, 2006).

nuotrauka 1986 10 20 ant namo Žaliakalnyje (Širvintų g. 7) atidengta juodo marmuro memorialinė lenta su įrašu lietuvių ir rusų kalbomis: „Šiame name nuo 1951 metų iki 1986 metų gyveno Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Socialistinio darbo didvyris, Lietuvos nusipelnęs gydytojas Petras Jašinskas“. 2014 m. rugpjūčio mėn. vietoj esamos atminimo lentos šeimos lėšomis įrengta nauja lenta: „Šiame name 1951–1986 m. gyveno nusipelnęs Lietuvos gydytojas rentgenologas-radiologas, ilgametis Kauno klinikų vadovas Petras Jašinskas“ (Kauno m. sav. admin. direkt. 2014 07 11 įsak. Nr. A-1944).

1986 m. Respublikinė Kauno klinikinei ligoninei bei netoliese esančiai gatvei buvo suteiktas P. Jašinsko vardas. 1990 m. pavadinimai pakeisti.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Daktaravičius, Stasys. Gyvenimas, paskirtas darbui: Spalio 20-ąją ilgametis klinikų vadovas dr. Petras Jašinskas būtų šventęs 90 metų jubiliejų // Ave vita. – 2004, spal. 22, p. 1, 3.
2. Įtempta styga. – Iliustr. // Daktaras / Juozas Stražnickas. – Vilnius, 2006. – P. 328–329.
3. Jokūbaitis, Stasys. Atidengta memorialinė lenta. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, spal. 21, p. 2.
4. KPTA įamžintų objektų sąrašas.
5. Michelkevičienė, Nijolė; Martusevičius, Henrikas. Dėl Kauno klinikos vardo // Kauno tiesa. – 1989, geg. 3, p. 4.
6. Petras Jašinskas. – Iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 63.
7. Respublikinė Kauno klinikinė ligoninė. – Kaunas, 1990. – P. [3]: iliustr.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka