SPRANGAUSKAS KAZYS [1895 11 21 Kaune – 1949 05 09 Bolšaja Murta (Rusija)], Lietuvos kariuomenės brigados generolas.

1895–1914 m., 1919–1934 m., 1939–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune ir Birštone.

Gimė Kauno konkės konduktoriaus šeimoje, augo pas senelį Šlienavoje (Kauno r.). 1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1919 12 01 savanoriu įstojęs į Lietuvos kariuomenę, tarnavo 1-ajame DLK kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulke ir dalyvavo nepriklausomybės kovose.
1924 08 15 baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune. 1931–1934 m. mokėsi Generalinio štabo akademijoje. Ją baigęs gavo pulkininko laipsnį. 1936 m. buvo paskirtas 1-ojo pėstininkų divizijos štabo viršininku, vėliau – Generalinio štabo 1-ojo skyriaus viršininku.
K. Sprangauskas apdovanotas Vyčio kryžiumi su kardais, DLK Vytauto Didžiojo ir Gedimino ordinais, įvairiais medaliais. 1940 m. pasitraukė iš tarnybos ir pradėjo dėstyti Generalinio štabo akademijoje. 1940 m. tapo brigados generolu; nuo birželio iki metų pabaigos buvo Lietuvos liaudies kariuomenės štabo viršininko padėjėjas.
Išėjęs į atsargą 1941 m. dirbto Birštono pradinės mokyklos vedėju. 1941 06 14 suimtas ir išvežtas į Sibirą. Iki 1949 gegužės mėn. kalėjo keliuose Mordovijos lageriuose. Pervežtas į Krasnojarsko kraštą netrukus mirė ir palaidotas B. Murtos kapinėse.
1995 m. 100-osios generolo gimimo metinės buvo iškilmingai paminėtos Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

1996 m. Aleksoto mikrorajone Kazliškiuose jo vardu pavadinta gatvė (Kauno r. tarybos 1995 12 20 sprend. Nr. 83; Kauno m. tarybos 2003 03 21 sprend. T-99).

nuotrauka 2007 m. Žaliakalnyje ant namo (Dzūkų g. 5) atidengta kolektyvinė atminimo lenta: „Šiame name 1933–1935 m. gyveno vienas Lietuvos apskričių kūrėjų, provizorius Kazys Kerpė. Čia yra gyvenę ir Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Seimų narys prof. dr. Leonas Bistras (1937–1940 m.), Lietuvos kariuomenės brigados generolai Kazys Sprangauskas (1933–1937 m.) ir Kazys Tallat-Kelpša (1935–1940 m.)“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 07 04 įsak. Nr. A-2295).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Gen. K. Sprangausko g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 146–147.
2. KPTA atminimo įamžinimo žmonių sąrašas.
3. Sprangauskaitė, Danutė. Tėvo vardas grįžo iš užmaršties – Portr. // Kauno diena. – 1995, lapkr. 22, p. 17.
4. Šleikus, Juozas. Tragiško likimo žmogus. – Portr. // Gyvenimas. – 1995, lapkr. 22, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka