JOKŪBAUSKIS STANISLOVAS [1880 05 01 Puškoriškių vienkiemyje (Kelmės r.) – 1947 02 03 Kaune; palaidotas prie Arkikatedros bazilikos, kurios sienoje įtvirtinta antkapinė plokštė], prelatas, pedagogas.

1907–1947 02 03 su pertraukomis gyveno Kaune.

Nuo 1907 m. mokytojavo Kauno mergaičių gimnazijoje. 1911–1915 m. buvo „Saulės“ mokytojų kursų, nuo 1918 m. – „Saulės“ (nuo 1924 m. „Aušros“) berniukų gimnazijos kapelionas. Iki 1932 m. dėstė „Aušros“ gimnazijoje.
1931 m. paskirtas Kauno kapitulos kanauninku. 1932 m. pakeltas į prelatus. Buvo kunigų sąjungos misijoms remti ir tikėjimui platinti pirmininkas. Kunigų seminarijoje dėstė lotynų kalbą, teologijos įvadą, buvo profesorius ir vicerektorius. Skelbė publikacijas pedagogikos ir katechetikos klausimais. 1932 02 15 apdovanotas DLK 3-ojo laipsnio Gedimino ordinu.
Nuo 1944 m. – Kauno arkivyskupijos kurijos valdytojas ir Kunigų seminarijos vicerektorius. Po Antrojo pasaulinio karo paraginęs partizanus nutraukti ginkluotą kovą, užsitraukė bažnyčios nemalonę.
Vokiečių okupacijos metais iš Vilijampolės žydų geto S. Jokūbauskis išgelbėjo apie 20 vaikų. Už šį žygdarbį 1999 04 02 (po mirties) Izraelyje, Yad Vashem muziejuje, apdovanotas Pasaulio Tautų Teisuolio diplomu ir medaliu nacizmo aukoms atminti, kurie saugomi Kauno kunigų seminarijoje. 2001 m. už žygdarbį, atliktą nacių okupacijos metu, apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).
Judelis Beilesas atsiminimų knygoje „Judkė“ (Vilnius, 2001) aprašė prelato veiklą gelbėjant žydų vaikus.

nuotrauka 2002 12 16 prie Arkikatedros bazilikos (Vilniaus g. 1/2) atidengta ir pašventinta memorialinė lenta su įrašu: „Jeruzalėje 1999 m. kun. St. Jokūbauskiui buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas už žydų vaikų gelbėjimą“ (skulpt. Vytautas Narutis; archit. Regina Žukauskienė).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Chmieliauskas, Darius. Prelatas, gelbėjęs žydų vaikus // XXI amžius. – 2003, saus. 15, p. 5, 16.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Šinkūnaitė, Laima. Memorialiniai ženklai. – Iliustr. // Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. – Kaunas, 2008. – P. 132.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka