ŠIURKUS TELESFORAS [1908 11 28 Gulbinuose (Akmenės r.) – 1974 11 05 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorė Dalia Palukaitienė], chirurgas, profesorius, medicinos mokslų daktaras.

1929–1974 m. gyveno Kaune, išskyrus 1938 m.

1929 m. baigęs Šiaulių gimnaziją, įstojo į Kauno universiteto Medicinos fakultetą. 1936 m. su pagyrimu baigė VDU ir Vlado Kuzmos kvietimu liko medicinos fakultete. Dirbo Vidaus ligų klinikoje, vėliau – Ligonių kasų ambulatorijoje. 1938 m. tobulinosi Austrijoje. Nuo 1940 m. buvo KU Chirurgijos katedros asistentas. Vokiečių okupacijos metu pašalintas iš universiteto, dirbo Kauno 3-iojoje poliklinikoje.
1944 m. išrinktas KU Bendrosios chirurgijos katedros vedėju, vėliau – docentu. 1946 m. apgynė disertaciją „Ligonių kraujospūdžio pakitimai operacijų metu“. Sergantiems tuberkulioze kasmet padarydavo apie 300 tarakoplastinių operacijų. Pokario metais trūkstant gydytojų vienu metu ėjo Raudonojo kryžiaus ligoninės direktoriaus, Chirurgijos skyriaus vedėjo, Medicinos mokyklos direktoriaus ir katedros vedėjo pareigas.
Nuo 1950 m. dirbo Kauno srities, vėliau – miesto vyriausiuoju chirurgu. Domėjosi medicinos istorijos klausimais. Inicijavo Raudonojo kryžiaus ligoninės mokslo darbų tritomio išleidimą, parašė apie 120 teorinių darbų. Išugdė daug gabių chirurgų, vadovavo jų moksliniams ir praktiniams darbams. Gerai mokėdamas vokiečių kalbą ir spausdindamas referatus, sovietmečiu padėjo kolegoms susipažinti su naujausiais pasaulio medicinos pasiekimais. Aktyviai dalyvavo visuose chirurgų suvažiavimuose.
1965 m. jam suteiktas nusipelniusio gydytojo, 1969 m. – profesoriaus vardas. Tais pačiais metais išrinktas Kauno zonos chirurgų mokslinės draugijos pirmininku.
Parašė originalų lietuvišką vadovėlį „Bendroji chirurgija“ (Kaunas, 1965, 1975), knygas „Bendrosios chirurgijos praktikos darbai“ (1969, 1971), „Skydliaukės ligos“ (1972) ir kt. T. Šiurkus yra vadovėlio „Klinikinė chirurgija“ bendraautorius. 1959 m. su broliu Juozu išleido knygą „Kraujo perpylimas“, 1967 m. – monografiją apie savo mokytoją „Vladas Kuzma“.

nuotrauka 1988 12 07 Žaliakalnyje (Žemaičių g. 12) prikabinta memorialinė lenta: „Šiame name 1954–1974 m. gyveno chirurgas, profesorius Telesforas Šiurkus“ (Kauno LDT VK 1985 01 31 sprend. Nr. 33).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Telesforas Šiurkus. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 137–138.
3. Vaškelis, Valdas. Profesoriui Telesforui Šiurkui būtų sukakę 90... // Kauno diena. – 1989, lapkr. 24, p. 18.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka