ŠIUGŽDINIS VACLOVAS [1911 08 16 Kaune – 1988 11 22 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, poetas, vertėjas.

1911–1988 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1921 m., šeimai sugrįžus į Lietuvą, V. Šiugždinis mokėsi „Vyturėlio“ pradinėje mokykloje. 1932 m. baigė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnaziją suaugusiems. 1925–1933 m. „Spindulio“ spaustuvėje dirbo raidžių surinkėju, 1933–1938 m. – korektoriumi. 1933–1934 m. mokėsi Karo mokykloje. V. Šiugždinis, 1938–1940 m. dirbęs Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoju, o vokiečių okupacijos metais buvęs jos direktoriumi, slėpė žydų tautybės moterį ir jos vaiką, kuriuos naktimis vesdavo pasivaikščioti ant gimnazijos stogo. Nuo 1932 m. studijavo romanistiką VDU Humanitarinių mokslų fakultete. Gavęs stipendiją, 1938–1939 m. tobulinosi Nansi ir Bezansono (Prancūzija) universitetuose, įgijo teisę mokyti prancūzų kalbos ir literatūros. 1939–1971 m. mokytojavo Kauno ir kitų miestų mokyklose, dėstė finansiniame technikume, mokytojų seminarijoje ir kt. Nuo 1944 m. dirbo leidyklose.
V. Šiugždinis buvo poliglotas. Vertė iš prancūzų, ispanų, lenkų, rusų, lotynų, graikų kalbų poezijos ir prozos kūrinius, dramos veikalus. Išskirtinę vietą vertėjo palikime užėmė poeto Oskaro Milašiaus kūryba, kurios vertimams jis paskyrė paskutinius dešimt gyvenimo metų.
1936 m. išleistas pirmasis V. Šiugždinio poezijos rinkinys „Amžini stabai“ (Kaunas). 1998 m. pasirodė antroji poezijos knyga „Stabai sudužo“ (Kaunas).

nuotrauka 2009 m. ant namo Žaliakalnyje (Tulpių g. 10) dukros Dalios Loretos Šiugždinytės iniciatyva atidengta atminimo lenta: „Čia gyveno / Šiugždiniai / Vaclovas nuo 1980–1988 m. / mokytojas, poetas, vertėjas / Vanda nuo 1980–2009 m. / mokytoja, vertėja“.

2013 02 07 vienai iš Kauno gatvių Šilainių mikrorajone suteiktas Vaclovo Šiugždinio vardas (Kauno m. sav. tarybos 2013 02 07 sprend. Nr. T-43).

nuotrauka 2014 02 17 ant namo Laisvės al. 101 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1942–1980 m. gyveno poetas, vertėjas, mokytojas Vaclovas Šiugždinis“ (skulpt. Danielius Sodeika; Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2013 10 28 įsak. Nr. A-2908).
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2014/02/28/atmi_04.html  [žiūrėta 2015 01 21]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atminimo lenta poetui, vertėjui, mokytojui Vaclovui Šiugždiniui // XXI amžius. – 2014, vas. 14, p. 16.
2. Navakas, Kęstutis. Chrestomatiniai Kauno žmonės. – Portr. – Rubrika: Kitoks žvilgsnis // Kauno diena. – 2011, spal. 15, p. 6.
3. Šiugždienė, Livija. Atminimo lenta poetui – pagarba atsparumo misijai. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, vas. 28, p. 16.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka