KURAITYTĖ-VARNIENĖ MARIJA [1886 08 26 Bakaičiuose (Raseinių r.) – 1982 10 10 Čikagoje (JAV)], pedagogė, Montessori auklėjimo pradininkė Lietuvoje.

1921–1944 m. gyveno Kaune (išskyrus laikotarpį, kai mokėsi užsienyje).

1906 m Peterburge baigė Ginekologijos institutą. Gyvendama užsienyje susidomėjo žaidimų pedagogika. 1919 m. Vilniuje susituokė su dailininku A. Varnu, o 1921 m. persikėlė į Kauną pas vyrą. Iš pradžių dėstė pedagoginius žaidimus H. Ivanauskienės organizuotuose žaidimo aikštelių vedėjų paruošimo kursuose. Susidūrusi su inercija ir ignoravimu darbo atsisakė. 1923 m. Prahoje baigė ritminės gimnastikos kursus pagal Dalc Rose metodą. Grįžusi į Kauną metų gale susirgo. Prof. J. Herbačiauskas paaiškino, kad nepasveiks, kol negrįš prie mėgiamo darbo, todėl 1927 m. pradėjo dirbti Karininkų šeimų vaikų darželyje. Vėl liko nesuprasta ir buvo atleista. Tada įsteigė privatų vaikų darželį savo bute.
1930 m. Romoje baigė pusės metų tarptautinius Montessori kursus. Grįžusi sirgo anemija. 1932 m. įsteigė metinius kursus 24 klausytojoms. 1934 m. panašius kursus su savo mokine D. Petrutyte lankė Nicoje. Ten M. Montessori gerai įvertino M. Varnienės mokykloje pagamintas mokymo priemones, taip pat suteikė įgaliojimą jos pedagogiką atstovauti Lietuvoje. Grįžusi vedė kursus, seminarus tėvams.
1934 m. buvo įsteigta Lietuvos Montessori draugija. 1936 m., šios organizacijos remiama, prie savo „Vaikų namelių“ M. Varnienė įsteigė pradinę mokyklą. 1937 m. dalyvavo tarptautiniame Montessori kongrese Kopenhagoje, kur A. Varnas skaitė pranešimą apie neeilinius vaikų pasiekimus piešimo srityje naudojant Montessori metodą. 1939 m. M. Varnienė tobulinosi Olandijoje. Apie Montessori sistemos kilmę ir pagrindus rašė straipsnius leidiniams: „Tautos mokykla“, „Vairas“, „Židinys“ ir kt. Tais pačiais metais kartu su vyru išleido 3 knygeles: M. Montessori veikalą „Bendrieji mano metodo dėsniai“, „Kuo skiriasi Montessori metodas nuo kitų“, „Kodėl M. Montessori metodas gali būti naudojamas Lietuvoje“.
1940 m. draugijos veiklą nutraukė okupacija, tačiau jos vaikų darželis veikė iki 1944 m. Juose dirbo pati M. Varnienė ir auklėtojos D. Petrutytė bei O. Matulaitytė-Keturkienė.
1944 m. su vyru pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Ravensburge įsteigė vaikų namelius ir pradinę mokyklą. 1949 m. persikėlė į JAV, kur 1958 m. jos iniciatyva buvo atkurta lietuvių Montessori draugija, o po metų ji gavo draugijos įgaliojimą atstovauti Montessori metodui Amerikos lietuvių tarpe.

nuotrauka 1994 m. miesto centre ant namo (Trakų g. 12) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1941 m. gyveno Lietuvos Montessori draugijos įkūrėja pedagogė Marija Kuraitytė-Varnienė čia įsteigusi pavyzdinę pradžios mokyklą. Mirė 1982 m. Čikagoje“ (Kauno m. mero 1994 04 21 potv. Nr. 277).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Marija Varnienė. – Portr. // Trys gyvenimai, pašvęsti vaikui: Marija Montessori, Marija Varnienė, Domicelė Petrutytė. – Kaunas, 1997. – P. 12–19.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka