GLINSKIS KONSTANTINAS (KASTANTAS) [1886 07 25 Jurbarke – 1938 12 03 Kaune; palaikai sudeginti ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse; antkapinio paminklo autorius Mstislavas Dobužinskis)], aktorius, režisierius, pedagogas.

1920–1938 m. gyveno Kaune.

1907 m. baigė Kauno gubernijos gimnaziją, vėliau dirbo ir mokėsi Jurbarke, Peterburge ir Vilniuje. 1920 05 16 Kaune įsikūrė vaidilų bendrovė „Anga“, kuri sujungė J. Vaičkaus ir K. Glinskio trupes. Nuo 1921 04 29 jis buvo dramos ir operos vaidyklų administratorius, o nuo 1922 m. – Valstybės teatro režisierius ir aktorius. 1924–1934 m. dirbo pedagoginį darbą Valstybės teatro vaidybos mokykloje. Jo mokiniai – garsūs teatro žmonės: S. Čaikauskas, V. Derkintis, G. Jakavičiūtė, S. Jukna, J. Miltinis ir kt.
K. Glinskis režisavo dvi pirmąsias Kaune pastatytas operas: Dž. Verdžio „Traviatą“ ir M. Petrausko „Birutę“. Dramos vaidykloje ir Valstybės teatre pastatė 31 spektaklį (visuose ir vaidino). Iš geriausiai pavykusių pastatymų pažymėtini B. Šo „Atskalūnas“ (1923) bei A. Ostrovskio „Miškas “(1925).
Jo talentingai sukurti vaidmenys: Krūšna V. Mykolaičio-Putino dramoje „Valdovo sūnus“, Poza F. Šilerio „Don Karlosas“, daktaras Stokmanas H. Ibseno „Visuomenės priešas“ bei daugybė kitų.
Sceninio darbo 30-mečio proga, 1937 m. įsteigė savo vardo stipendijų fondą, skirtą paskatinti gabius žmones studijuoti scenos meną. Tam paaukojo didelę pinigų sumą, kuri, jam mirus, liko nepanaudota.
1931 m. už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje yra K. Glinskio daiktų ekspozicija, kurią sudaro daugiau negu 300 eksponatų. 1994 m. jo gimtojoje sodyboje Jurbarke buvo įkurtas memorialinis muziejus. A. Vengris parašė knygą „Kastantas Glinskis“ (Vilnius, 1965).

1988 01 13 prie jo namo Linksmadvaryje (Žvaigždžių g. 18), statyto garsaus architekto M. Songailos, atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1931–1938 m. gyveno režisierius, aktorius, pedagogas Konstantinas Glinskis“ (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33 p). Lenta dingusi.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Konstantinas Glinskis. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 163–165.
3. Savičiūnaitė, Vida. Supratęs savo skausmus ir tikslą (Kastantui Glinskiui – 105). – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, liep. 25, p. 4–5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka