BARŠAUSKAS KAZIMIERAS [1904 05 13 Gižuose (Vilkaviškio r.) – 1964 05 24 Vilniuje; palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 1965 m. pastatytas antkapinis paminklas (archit. Tadas Baginskas, skulpt. Vladas Pleškūnas)], fizikas, akademikas, profesorius.

1925–1964 m. gyveno Kaune.

1930–1950 m. su pertraukomis dirbo Kauno universitete: 1941–1942 m., 1944–1946 m. – Fizikos katedros vedėjas; profesorius (1941 m.); 1946–1947 m. – Technologijos, 1947–1950 m. – Elektrotechnikos fakulteto dekanas. 1950–1964 m. – Kauno Politechnikos instituto rektorius.
1960 m. KPI įkūrė ultragarso probleminę laboratoriją. 1964 04 09 jo iniciatyva nutarta įsteigti KPI muziejų. Buvo vienas Lietuvos Respublikos „Žinijos “ draugijos kūrėjų, 12 metų vadovavo jos Kauno skyriui. 1956 m. išrinktas LMA akademiku. 1964 m. K. Baršauskui suteiktas LTSR nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas.
Parašė knygas: „Fizikos praktikos darbai“ (su kt., 1938), „Kosminiai spinduliai“ (1946), „Fizika klausimais ir atsakymais“ (1947), vadovėlių vidurinėms mokykloms. Paskelbė daugiau nei 60 mokslinių straipsnių.
1965 m. Nemuno laivininkystės valdybos nutarimu keleivinis 232 vietų laivas, plaukiojęs Kuršių mariomis ir Nemuno žemupiu, pavadintas „Kazimieras Baršauskas“. Tais pačiais metais jo atminimas įamžintas KPI instituto kino mėgėjų sukurtame dokumentiniame filme „Žmogus, pasilikęs širdyse“, o 2004 m. KTU išleistas dokumentinio filmo „Jis Baršauskas: amžininkų prisiminimai“ kompaktinis diskas (scenarijus, režisūra – Jonas Klemėnas, operatorius, montažas Vladas Dekšnys). Tais pačiais metais sukurtas jam skirtas medalis „Akademikui K. Baršauskui – 100 metų“ (skulpt. Stasys Žirgulis).
Apie jį išleistos knygos: „Kazimieras Baršauskas“ (Kaunas, 1969) ir Juozo Stražnicko „Profesorius Kazimieras Baršauskas: meilės galia“ (Kaunas, 2003).

1965 m. KPI ultragarso probleminei laboratorijai suteiktas K. Baršausko vardas ir atidengta memorialinė lenta. 1999 m. pertvarkius KTU ultragarso mokslo centrą, įkurtas prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas.
Prieiga per internetą: https://ultragarsas.ktu.edu/  [žiūrėta 2020 01 17]

1965 m. Tunelio gatvė Dainavos mikrorajone, KPI miestelio teritorijoje, pavadinta K. Baršausko vardu.

1965 05 24 KPI centriniuose rūmuose (Donelaičio g. 73) oficialiai atidarytas prof. K. Baršausko memorialinis kambarys, kuriame saugomas KPI dailininko doc. Alfonso Janulio sukurtas bronzinis K. Baršausko bareljefas.

nuotrauka 1965 m. KPI Elektronikos rūmų (dabar KTU, Studentų g. 50) kiemelyje atidengtas K. Baršausko biustas (skulpt. Vladas Pleškūnas). 2004 m. kiemelis pavadintas jo vardu.

1966 m. geležinkelio viadukui Petrašiūnuose suteiktas profesoriaus Kazimiero Baršausko vardas.

1970 m. prie namo (Kauko al. 20) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1956–1964 m. gyveno akademikas, fizikos-matematikos mokslų daktaras, prof. Kazimieras Baršauskas“.

1994 m. pradėta teikti (įsteigta 1993 m.) LMA vardinė Kazimiero Baršausko premija, kas 4 metus skiriama elektronikos ir elektrotechnikos mokslų srityse dirbantiems mokslininkams.

nuotrauka 2004 05 14 prie KTU Mechanikos fakulteto pastato (A. Mickevičiaus g. 37, dabar Tarptautinių studijų centras) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiuose rūmuose 1925–1964 m. mokėsi ir dirbo pirmasis Kauno politechnikos instituto Rektorius akademikas Kazimieras Baršauskas“ (skulpt. Stasys Žirgulis).
Tą pačią dieną, pažymint ilgamečio rektoriaus, Fizikos katedros vedėjo K. Baršausko 100-ąsias gimimo metines, KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultete atidaryta Fizikos laboratorija (Studentų g. 50, 225 kab.).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Bielskis B. Mokslininkui atminti // Kauno tiesa. – 1965, geg. 23.
2. Dailidė R. Laivas „Kazimieras Baršauskas“ // Komjaunimo tiesa. – 1964, liep. 29, p. 1.
3. Dėl K. Baršausko atminimo įamžinimo // Tiesa. – 1965, saus. 16; Kauno tiesa. – 1965, saus. 17.
4. Įsteigtos vardinės mokslo premijos / Algis Savukynas // Fizikų žinios. – 1994, Nr. 6, p. 38.
5. Jo atminimas – mūsų darbuose: institutas pažymėjo rektoriaus akad. prof. dr. K. Baršausko mirties metines. – Iliustr. // Už tarybinį mokslą. – 1965, geg. 27.
6. K. Baršausko g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 27.
7. Kibirkštienė, Aldona. Pagarba pirmajam rektoriui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, geg. 15.
8. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
9. Pagerbiant mokslininko atminimą // Tiesa. – 1965, geg. 25.
9. Prof. K. Baršausko atminimą įamžinant: K. Baršausko gatvė – KPI miestelio teritorijoje. Toks išaugs marmuro antkapis. – Iliustr. // Už tarybinį mokslą. – 1965, vas. 25.
10. Senojo viaduko renesansas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, birž. 11, p. 18.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka