DAMIJONAITIS JUOZAS [1871 08 15 Beržiniškėse (Kazlų Rūdos sav. t.) – 1926 12 06 Kaune, palaidotas Senosiose miesto kapinėse, vėliau palaikai perkelti į Petrašiūnų kapines], pedagogas, vadovėlių autorius.

1918–1926 m. gyveno Kaune.

1918 m. mokytojavo Aleksoto pradinėje mokykloje. 1919 m. dirbo Kauno miesto ir visos apskrities švietimo sekretoriumi, o vėliau – inspektoriumi (nuo 1923 m. – Kauno miesto pradžios mokyklų inspektorius). J. Damijonaitis rūpinosi pradinių mokyklų tinklo plėtimu Kauno mieste ir jo priemiesčiuose, parengė visų pagrindinių dalykų vadovėlius pradinei mokyklai.
Kaune išleido vadovėlius: „Aritmetikos uždavinynas“ (3 d., 1922–1923), „Vaikų darželis“ (1922), „Krašto mokslo skaitymų rinkinys“ (1926), „Lietuvių kalbos gramatika“ (1920) ir kt.
2016 m., pedagogo 90-osioms mirties metinėms atminti, išleista Birutės Bytautienės knygelė „Juozas Damijonaitis – lietuviškų vadovėlių pradininkas“ (Kaunas).

1933 m. Aleksoto gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. Tarybos 1933 10 10 nut. Nr. 355).

1937 m. už didelius nuopelnus švietimui naujai pastatytai Aleksoto mokyklai buvo suteiktas J. Damijonaičio vardas. 1944 m. vokiečiai mokyklą susprogdino.

nuotrauka 1996 m. jo giminaitė Birutė Bytautienė įkūrė privatų J. Damijonaičio butą-muziejų, kuriame saugomas buvusių šeimininkų atminimas, priimami pavieniai lankytojai.
1999 09 01 prie namo (A. Mickevičiaus g. 16) buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name gyveno profesorius keramikas Liudvikas Strolis 1905–1996. Pedagogė muzikologė Birutė Otilija Damijonaitytė-Strolienė 1906–1997. Pedagogas, kalbininkas Juozas Damijonaitis 1871–1926“ (skulpt. Leonas Žuklys).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Juozas Damijonaitis. – Portr. // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė – Kaunas, 2002. – P. 27–28.
2. KAA, f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 31–38.
3. Skučaitė, Virginija. Butas, kuriame sustojęs laikas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, rugs. 30, priedas „Santaka“, p. 12.
4. Skučaitė, Virginija. Supęs lietuviškos mokyklos lopšį. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, lapkr. 12, p. 37.
5. Šeima, skleidusi šviesą. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, rugs. 2, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka