ČEPINSKIS VINCAS [1871 05 03 Dargaičiuose, (Šiaulių r.) – 1940 08 22 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], fizikas, chemikas, profesorius, visuomenės veikėjas.

1920–1940 m. gyveno Kaune.

1894 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Matematikos ir gamtos fakultetą, įgijo fizikochemiko specialybę. 1920–1922 m. dėstė fiziką Aukštuosiuose kursuose Kaune. 1922–1936 m. – VDU profesorius, 1922–1923 m. ir 1928–1929 m. – prorektorius, 1923–1924 m. ir 1929–1933 m. – rektorius, 1922–1926 m. – Fizikos katedros vedėjas, 1926–1936 m. – Fizikos-chemijos katedros vedėjas. 1926 m. – Lietuvos švietimo ministras.
Parengė ir išleido knygas: „Fizikos paskaitos“ (7 sk., 1923–1926 m), „Atomas“ (1924), „Branduolio chemija“ (1937), „Fizinė chemija“ (4 d., 1928–1933), monografiją „Elektroninė valentingumo teorija“ (1928) ir kt.
Apie 1934–1936 m. sukurtas Vinco Čepinskio portretinis medalionas (skulpt. Juozas Zikaras), 1982 m. – atminimo medalis (dail. Skaistė Žilienė). Serijoje „Lietuvos mokslo paminklai“ išleista Zenono Mačionio ir Jono Čepinskio knyga „Profesorius Vincas Čepinskis“ (Vilnius, 1992). 2021 04 30 išleistas Ugnės Žilytės kurtas 0,84 Eur nominalo pašto ženklas „Vinco Čepinskio 150-osios gimimo metinės“.

1933 m. viena iš Aleksoto mikrorajono gatvių pavadinta jo vardu. 1987 m. buv. P. Morozovo gatvei grąžintas V. Čepinskio vardas (Kauno m. LDT VK 1989 05 24 sprend. Nr. 197).

nuotrauka 1967 m. prie namo (V. Putvinskio g. 25) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1936–1940 m. gyveno fizikas ir elektrochemikas prof. V. Čepinskis“.

nuotrauka 1987 m. V. Čepinskio vardas suteiktas KPI Cheminės technologijos fakulteto Fizikinės chemijos ir elektrochemijos laboratorijai (Radvilėnų pl. 19), kurioje atidengta memorialinė lenta su bareljefu (ketus, bronza; skulpt. Leonas Žuklys).

[1991 m.] VDU įsteigta V. Čepinskio stipendija, skirta labai gerai besimokantiems Informatikos ir Gamtos mokslų fakultetų studentams.

2001 05 03 VDU tiksliųjų mokslų skaitykla ir Fizikinės cheminės analizės laboratorija (Vileikos g. 8–602/605) pavadintos prof. V. Čepinskio vardu.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Čepinskis Vincas /1871–1940/ // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 112–113.
2. KAA, f. 219, ap. 1, b. 808, lap. 80.
3. Kauno miesto gatvių sąrašas 2003 m.
4. KPTA įamžintų objektų sąrašas.
5. VDU Gamtos mokslų fak. dekano D. Mickevičiaus pateikta informacija.
6. Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2014. – P. 105.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka