ŠALKAUSKIS STASYS [1886 05 16 Ariogaloje (Raseinių r.) – 1941 12 04 Šiauliuose], filosofas ir pedagogas, profesorius.

1921–1940 m. gyveno Kaune.

1920 m. Šveicarijoje apgynęs diplominį darbą ir gavęs filosofijos mokslų daktaro laipsnį, grįžo į Lietuvą. Nuo 1921 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose Kaune. 1922 m. buvo LU Filosofijos katedros docentas, vėliau – ekstraordinarinis profesorius. Dėstė logiką, estetiką, filosofiją bei pedagogiką, buvo vienas iš Lietuvos katalikų mokslo akademijos (LKMA) steigėjų. 1927 m. išrinktas Ateitininkų federacijos vadu. Nuo 1928 m. buvo ordinarinis profesorius, Pedagogikos katedros vedėjas. 1933 m. tapo LKMA akademiku, 1938–1940 m. buvo akademijos pirmininkas.
Rašė straipsnius leidiniams „Logos“, „Naujoji Romuva“, „Tiesos kelias, „Židinys“. Pastarąjį 1932–1934 m. redagavo. Paskelbė studijas „Kultūros-filosofijos metmenys“ (1926), „Visuomeninis auklėjimas“ (1932), „Lietuvių tauta ir ideologija“ bei „Ateitininkų ideologija“ (abu 1933) „Jaunuomenė ir gyvoji dvasia“ (1938). 1939 m. birželį išrinktas VDU rektoriumi. Okupavus Lietuvą atleistas iš pareigų, pašalintas iš profesorių ir niekur negalėjo gauti darbo. Jį išlaikė žmona – bibliotekininkė. 1941 m. paskirtas Vilniaus universiteto rektoriumi, tačiau dar nepradėjęs eiti pareigų, mirė Šiauliuose.
Išleisti S. Šalkauskio „Raštai“ (Vilnius, 1990) „Rinktiniai raštai“ (Vilnius, [1992]), serijoje „Filosofijos klasika“ – „Pedagoginiai raštai“ (Kaunas, 1991).
110-ųjų filosofo gimimo metinių proga Šiauliuose organizuota mokslinė konferencija, kurios medžiaga paskelbta Lietuvos MA žurnale „Sociologija/ Filosofija“ (1996, Nr. 4). 2006 m. išleistas meninis vokas su jo portretu (dail. Antanas R. Šakalys). 1960 m. užsienyje prof. Juozas Eretas parengė monografiją „Stasys Šalkauskis“. Išleista Julijos Šalkauskienės atsiminimų knyga „Į idealų aukštumas“ (Vilnius, 1998; 2000). 2010 m. VDU filosofijos studentų draugija „Agora“ pradėjo rengti universiteto futbolo turnyrą S. Šalkauskio taurei laimėti. 2011 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 2,90 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė).

1991 m. įsteigta Stasio Šalkauskio premija už tautos kultūros, meno ir filosofinės minties ugdymą, kas antri metai skiriama jo gimimo dieną (gegužės 16 d.).

1991 m. Dainavos mikrorajone buv. Komunos gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. mero 1991 12 13 potv. Nr. 2039).

nuotrauka 1996 05 03 minint 100-ąsias gimimo metines KTU administravimo fakultete (K. Donelaičio g. 20, II a.), atidengta memorialinė lenta: „Filosofas, pedagogas Stasys Šalkauskis, Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universiteto profesorius, rektorius dirbo šiuose rūmuose 1929–1940 metais“.

2001 m. VDU teologijos skaityklai (Papilio g. 5) suteiktas filosofo vardas.
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/06/09/zvil_01.html  [žiūrėta 2020 03 17]

2007 m. balandžio mėn. Kauno aukštesnioji katechetų mokykla, buvusi Religinių studijų kolegija pavadinta Stasio Šalkauskio vardu. 2009 m. ji reorganizuota ir prijungta prie Vytauto Didžiojo universiteto.
Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasio_%C5%A0alkauskio_kolegija  [žiūrėta 2010 08 18]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. KTU atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Nistelienė, Apolonija. Šiauliečių Stasio Šalkauskio premija. – Iliustr. // XXI amžius. – 2005, birž. 15, p. 6.
4. S. Šalkauskio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 152–153.
5. Stasys Šalkauskis: 1886 05 16–1941 12 04 // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 17, p. 10.
6. Stasys Šalkauskis. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 144–145.
7. VDU atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka