ŠKIRPA KAZYS [1895 02 18 Namajūnuose (Pasvalio r.) – 1979 08 18 Vašingtone (JAV); 1995 06 16 palaikai perlaidoti Petrašiūnų kapinėse], diplomatas, politikas, pirmasis Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, pulkininkas.

1919–1920 m., 1922 m., 1925–1926 m. gyveno Kaune.

1918 m. grįžęs į Lietuvą savanoriu įstojo į kuriamą Lietuvos kariuomenę. 1919 01 01 dalyvavo iškeliant Lietuvos trispalvę Gedimino pilies bokšte Vilniuje. Sausio 6 d. persikėlęs į Kauną perėmė karo komendanto padėjėjo pareigas. Organizavo atskirąjį batalioną, pavadintą Vilniaus vardu, kuriam vadovavo iki 1920 m. rudens. 1920–1921 m. buvo Steigiamojo Seimo valstiečių liaudininkų frakcijos atstovas, daugiausia dirbo krašto apsaugos komisijoje.
Grįžęs iš Ciuricho, 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune ir buvo pasiųstas į Briuselio karo akademiją. Ją baigęs 1925 m. paskirtas kariuomenės Generalinio štabo 2-ojo (Žvalgybos) skyriaus viršininku, dėstė bendrosios taktikos dalykus Kauno karo mokykloje ir Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1926 m. tapęs Generalinio štabo viršininku reformavo armiją, bandė pasipriešinti valstybės perversmui, bet nesėkmingai.
Nuo 1927 m. diplomatinį darbą dirbo Vokietijoje ir kitose Europos valstybėse. 1937 m. pasitraukė iš karinės tarnybos ir buvo paskirtas nuolatiniu Lietuvos atstovu prie Tautų Sąjungos Ženevoje. Parengė planą, kaip prasidėjus karui Lietuva galėtų susigrąžinti Vilnių. Atsisakė pripažinti okupaciją. 1940 m. buvo vienas LAF steigėjų; 1941 m. birželio 23 d. – sukilimo vadovas, paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės ministru-pirmininku. 1944 m. Vokietijos vyriausybei K. Škirpa įteikė memorandumą, reikalaujantį atšaukti Lietuvos okupaciją.
Berlyne buvo suimtas, po karo evakuotas į Paryžių. Nuo 1946 m. gyveno Airijoje; 1949 m. persikėlė į JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje, vadovavo VLIK’ui. Rašė straipsnius karo ir politikos temomis, nesiliovė rūpintis Lietuvos išlaisvinimu. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu su kardais bei kitų valstybių ordinais ir medaliais.
1973 m. Vašingtone išleista Kazio Škirpos dokumentinė apžvalga „Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti = Uprising for the restoration of Lithuania's sovereignty (2-is leid. – Vilnius, 2020).

1991 m. Eigulių mikrorajone buvusi Vairo gatvė pavadinta K. Škirpos vardu (Kauno m. mero 1991 12 13 potv. Nr. 2039).

nuotrauka 2001 11 23 prie Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų štabo (Gedimino g. 25) atidengta memorialinė lenta: „Šiuose rūmuose 1925–1926 m. dirbo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Steigiamojo seimo narys, štabo viršininkas, diplomatas, Lietuvos aktyvistų fronto įkūrėjas ir vadovas, Lietuvos Laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas, Vyčio kryžiaus kavalierius, generalinio štabo pulkininkas Kazys Škirpa (1895–1979)“ (Kauno m. mero 2001 02 23 potv. Nr. 65).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Antanaitis J. A. Kaune pagerbtas karvedys ir politikas Kazys Škirpa. – Iliustr. // 1941 m. birželio sukilimas – tautos valios vykdymas: reportažai ir pranešimai iš 1941 m. birželio sukilimo 60-mečio minėjimų. – Kaunas, 2002. – P. 113–118.
2. Kauno miesto gatvių sąrašas.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. K. Škirpos g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 156–157.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka