GUSTAITIS ANTANAS [1898 03 26 Obelinės k. (Marijampolės sav. t.) – 1941 10 16 sušaudytas Maskvoje; 2008 04 12 Marijampolės savanorių kapinėse atidengtas jo kenotafas], lakūnas, aviacijos konstruktorius, Lietuvos karo aviacijos viršininkas, brigados generolas.

1919–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919 m. baigė Karo aviacijos mokyklą Kaune ir gavo inžinerijos leitenanto laipsnį. 1922 m. baigė aukštojo pilotažo kursus, įgydamas karo lakūno vardą. 1923 m. pakeltas į vyr. leitenantus. 1924–1940 m. sukonstravo ir Karo aviacijos dirbtuvėse pastatė 9 tipų ANBO lėktuvus: sportinius, mokomuosius, žvalgybinius, bombonešius.
1928 m., įgijęs aviacijos ir mechanikos konstrukcijų inžinieriaus diplomą Paryžiuje, paskirtas Lietuvos karo aviacijos štabo viršininku. 1933 m. atliko pirmąjį skrydį žvalgybiniu lėktuvu ANBO-IV, o 1934 06 25-07 19 vadovavo 3-jų šių lėktuvų eskadrilės skrydžiui aplink Europą. Grįžęs iš kelionės, paskirtas Karo aviacijos viršininku. 1937 m. jam suteiktas brigados generolo laipsnis. 1939 m. serijinei gamybai paleistas A. Gustaičio sukurtas ir išbandytas lengvasis bombonešis ANBO-VIII, laikomas to meto vienu geriausiu tokio tipo lėktuvų pasaulyje.
1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, A. Gustaitis buvo paskirtas Likvidacinės komisijos pirmininku ir pasirašius likvidavimo aktą, iš kariuomenės paleistas. Kurį laiką dėstė VDU Technikos fakultete. 1941 03 06 bandant pereiti valstybės sieną buvo prie Šeštokų suimtas NKVD ir uždarytas į Kauno kalėjimą. Vėliau išvežtas į Maskvą. 1941 10 16 sušaudytas Butyrkų kalėjime.
Apdovanotas „Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932), II rūšies Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (1927), Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio (1939) ir 4-ojo laipsnio (1930) ordinais, DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1934), Šaulių žvaigždės ordinu, Italijos Karūnos 3-iojo laipsnio ordinu (1934), Prancūzijos Garbės legiono 4-ojo laipsnio ordinu (1934) ir kt.
100-mečio jubiliejui Lietuvos televizijoje rež. Bronius Talačka sukūrė dokumentinį filmą „ANBO“. Tėviškėje pastatytas simbolinis paminklas. 1998 03 26 Lietuvos paštas į apyvartą išleido du pašto ženklus (dail. Gediminas Pempė) ir voką (dail. Antanas R. Šakalys), kurie Kauno centriniame pašte buvo žymimi specialiu pirmosios dienos antspaudu. Algirdas Gamziukas parašė knygą „Antanas Norėjo Būti Ore“ (Vilnius, 1997). 2010 03 26 įsteigtas Antano Gustaičio medalis (pagal Gyčio Ramoškos projektą), skirtas pagerbti didžiojo Lietuvos aviatoriaus atminimą ir pažymėti asmenis, nusipelniusius ugdant Lietuvos aviaciją. 2018 m. publikuotas leidinys „Brg. gen. inž. Antanas Gustaitis : lietuviškų lėktuvų ANBO kūrėjas“ (Vilnius).

nuotrauka 1990 12 01 ant namo (Lakūnų pl. 44) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1925–1927 m. gyveno lakūnas Steponas Darius, 1928–1940 m. lakūnas aviakonstruktorius Antanas Gustaitis“.

1991 m. Aleksoto mikrorajone A. Gustaičio vardu pavadinta gatvė (Kauno m. valdybos 1991 10 22 potv. Nr. 255-v; KMS tarybos 2013 04 18 sprend. Nr. T-22).

1998 m. J. Bakanausko g. 29E atidengta memorialinė lenta: „Lietuvos karo aviacijos viršininkas, brig. generolas inž. Antanas Gustaitis, gimęs 1898 m., nužudytas soviet. okupantų 1941 m.“; „Šioje vietoje veikusiose 1923–1940 m. karo aviacijos dirbtuvėse vyko jo sukurtų lėktuvų „ANBO“ serijinė gamyba“ (skulpt. Konstantinas Bogdanas).

nuotrauka 2000 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132), atidengta atminimo lenta su įrašu: „Brig. Gen. inž. Antanas Gustaitis 1898 III 26–1941 X 16 Karo lakūnas, Lietuvos karo aviacijos viršininkas 1934–40 m., lėktuvų „ANBO“ konstruktorius nužudytas sovietinių okupantų“ (archit. Algimantas Mikėnas).

2001 m. Karinių oro pajėgų štabo rūmų reprezentacinė salė (Gedimino g. 25) pavadinta brigados gen. Antano Gustaičio vardu.

2006 m. birželio mėn., minint A. Gustaičio lėktuvų grandies skrydžio aplink Europą 72-asias metines, Aleksote įsikūrusiame Lietuvos aviacijos muziejuje (LAM) (Veiverių g. 132) atidarytas A. Gustaičio atminimo kambarys. Ekspozijcijoje saugomas ir skulptoriaus Juozo Šlivinsko 2005 m. sukurtas horeljefas „Antanas Gustaitis“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atminimas // Gyvenimas skrydžiui: Skiriama lėktuvų konstruktoriaus, lakūno, Lietuvos karo aviacijos viršininko, brigados generolo Antano Gustaičio šimtosioms gimimo metinėms. – Vilnius, 1999. – P. 255.
2. Byčienė, Dalia. Simbolinis kapas lėktuvų kūrėjui. – Iliustr. // Respublika. – 2008, kovo 31, priedas „Gyvenimas“, p. 21.
3. A. Gustaičio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 69–70.
3. Antanas Gustaitis /1898–1941/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 160–161.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
5. Lietuvoje paminėtas A. Gustaičio jubiliejus // Lietuvos rytas. – 1998, kovo 27, p. 6.
6. Zemlickas, Gediminas. Vardas, telkiantis darbui. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 1998, bal. 7, p. 1–2.
7. Ramoška, Gytis. A. Gustaičio medalis – už nuopelnus Lietuvos aviacijai. – Iliustr. // Draugas. – 2010, lapkr. 17, p. 10.
8. Tamakauskas, Zigmas. Linkime tvirtų kūrybinių sparnų… – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, spal. 8, p. 8.
9. Lietuvos aviacijos muziejaus informacija [2021 05 12].
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka