PETRAUSKAS MIKAS [1873 10 13 Palūšėje (Ignalinos r.) – 1937 03 23 Kaune], kompozitorius, dainininkas (tenoras), chorvedys, pedagogas.

1920–1921 m.,1924–1928 m. su pertraukomis, o 1930–1937 m. nuolat gyveno Kaune.

1901–1906 m. studijavo Peterburgo konservatorijoje. 1907–1930 m. gyveno ir dirbo JAV. Grįžęs į Lietuvą, epizodiškai koncertuodavo su broliu Kipru, režisuodavo muzikinius pastatymus.
Susilpnėjus sveikatai, 1930 m. grįžo į Kauną, čia gavo 500 litų pensiją, sukūrė šeimą. Paskutiniaisiais gyvenimo metais rašė muzikologinius veikalus: 1930–1932 m. – „Muzikos žodyną“, o 1933 m. – apybraižą „Orkestrai“.
Lietuviškiems vakarams parašė pirmąją lietuvišką operą „Birutė“ (pagal. G. Landsbergio-Žemkalnio pjesę). Kaune pirmą kartą opera buvo pastatyta 1919 08 15 Tautos teatre (rež. A. Sutkus), antrą kartą – 1925 m. pavasarį (rež. K. Petrauskas ir K. Glinskis). Jo opera „Eglė“, pastatyta 1939 m. Kauno valstybės teatre su mėgėjais, buvo sutikta santūriai.
Kompozitorius parašė 17 operečių, sukūrė 37 solo ir choro dainas, harmonizavo 143 lietuvių liaudies dainas. Be to sukūrė pjesių fortepijonui, smuikui ir kt.
1963 m. serijoje „Mūsų tėvynės kompozitoriai“ buvo išleistas pašto ženklas (rusų k.) „Lietuvių kompozitorius Mikas Petrauskas (1873–1937)“, skirtas kompozitoriaus 90-mečiui (dail. V. Zavjalovas).
Jūratė Burokaitė apie jį sudarė knygą „Mikas Petrauskas: straipsniai, laiškai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 1976). M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus išleido gausiai iliustruotą knygelę „Mikas Petrauskas“ (Kaunas, 2008).

1937 m. įsteigtas Miko Petrausko komitetas, sukurtas kompozitoriaus vardo fondas, skirtas muzikų rėmimui.

nuotrauka 1939 10 28 miesto sode prie Muzikinio teatro buvo pastatytas paminklinis biustas su užrašu: „Mikas Petrauskas“ (skulpt. Bronius Pundzius). 1993 m. biustas restauruotas (skulpt. Vladas Žuklys).

nuotrauka 1977 m. Žaliakalnyje (K. Petrausko g. 31) duris lankytojams atvėrė Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, kuriame įrengta kompozitoriui skirta memorialinė ekspozicija. Čia saugomas 1934 m. sukurtas natūralaus dydžio patinuoto gipso kompozitoriaus biustas (skulpt. Antanas Aleksandravičius). Atidarant muziejų, prie namo pakabinta ir memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name gyveno 1928–1937 m. kompozitorius, chorvedys, pedagogas Mikas Petrauskas / 1925–1948 m. įžymus operos solistas profesorius Kipras Petrauskas“ (skulpt. Bronius Petrauskas, archit. Alfonsas Janulis) (Kauno m. mero 1995 03 21 potv. Nr. 188).
Prieiga per internetą: https://kaunomuziejus.lt/ekspozicijos/kipro-petrausko-memorialinis-butas/  [žiūrėta 2021 09 04]

1998 m., 125-osioms kompozitoriaus metinėms, 3-iajai Kauno vaikų muzikos mokyklai (V. Krėvės pr. 54) suteiktas Miko Petrausko vardas. 2021 m. mokykla reorganizuota, prijungiant prie jos Kauno choreografijos mokyklą, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus ir pavadinta Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (KMS Tarybos 2021 04 20 sprend. Nr. T-155).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jurėnaitė, Šarūnė. Muzika – lyg tauri malda. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, spal. 23, p. 8.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Mikas Petrauskas. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 42–44.
4. Miko Petrausko vardo fondas // Mūsų kraštas. – 1938, birž. 2, p. 3.
5. Petrauskas, Mikas. – Iliustr. // Lietuvių kompozitoriai: enciklopedinis žinynas / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 2004. – P. 312–314.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka