KUBERTAVIČIUS PETRAS [1879 06 22 Vartuose (Lazdijų r.) – 1964 02 14 Vilniuje; palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse], aktorius.

1919–1964 m. gyveno Kaune.

1919 m. su J. Vaičkaus Skrajojamuoju teatru atvyko į Kauną ir vaidino pagrindinius vaidmenis dar Vilniuje sukurtuose spektakliuose. Šiam teatrui prisijungus prie K. Glinskio teatro studijos, 1920 12 19 Kaune susikūrė Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidykla. P. Kubertavičius vienas iš pirmųjų pasirašė darbo sutartį.
1920–1952 m. ir 1959–1963 m. buvo vienas pagrindinių Kauno dramos teatro aktorių. 1929 m. sukūrė legendinį vaidmenį V. Krėvės dramoje „Šarūnas“, scenoje talentingai perteikė kaimo žmonių charakterius (A. Vienuolio „Prieblandoje“, V. Krėvės „Žentas“, J. Baltušio „Gieda gaideliai“ ir kt.). 1952–1959 m. aktorius dirbo Kauno jaunojo žiūrovo teatre, vėliau grįžo į Valstybinį dramos teatrą. Per visą kūrybinį laikotarpį sukūrė apie 200 vaidmenų.
1936–1947 m. buvo Vaidybos studijų pedagogas ir režisierius. Kauno valstybiniame dramos teatre pastatė J. Grušo „Tėvą“ (1944), K. Inčiūros „Gimtąją žemę“ (1943), J. Baltušio „Gieda gaideliai“ (1948, 1958), R. Blaumanio „Sūnų palaidūną“ (1957) ir kt.
1935 m. P. Kubertavičius buvo apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. 1945 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas. Apie jį išleista knygelė: „Lietuvos TSR nusipelniusio artisto Petro Kubertavičiaus 40 metų sceninio darbo jubiliejus“ (Kaunas, 1958) bei Antano Vengrio monografija „Petras Kubertavičius“ (Vilnius, 1970).

nuotrauka 1987 m. ant namo Kauno centre (I. Kanto g. 21) atidengta paminklinė lenta: „Šiame name gyveno: 1925–1940 m. – LTSR liaudies artistas Petras Kubertavičius; 1925–1973 m. – LTSR liaudies artistė Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33). Lenta nuimta.
2007 m. atidengta nauja memorialinė lenta: „Šiame name gyveno žymūs aktoriai: 1936–1940 m. Petras Kubertavičius / 1936–1973 m. Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė (Kauno m. sav. administracijos dir. 2007 05 09 įsak. Nr. A-1554).

[1958 m.] Kauno valstybinio dramos teatro fojė pastatytas jo bronzinis biustas (skulpt. Antanas Aleksandravičius).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Aktorius Petras Kubertavičius // Petras Kubertavičius / Antanas Vengris. – Vilnius, 1970. – P. 15.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Petras Kubertavičius. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 172–173.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka