GALVANAUSKAS ERNESTAS [1882 11 19 Zizonyse (Panevėžio r.) – 1967 07 24 Aix les Boins (Prancūzija)], politikas, visuomenės veikėjas.

1919–1924 ir 1939–1940 m. gyveno Kaune.

1919 10 07–1920 06 19 – Lietuvos vyriausybės ministras pirmininkas. Tuo pačiu metu ėjo finansų, prekybos ir pramonės ministro pareigas. 1922 02 12–1923 02 22 buvo ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras. Jo vadovaujamas ministrų kabinetas siekė Lietuvoas modernizavimo, 1922 02 13 ryžtingai nutarė atidaryti universitetą Kaune.
E. Galvanausko, politiko ir diplomato dėka, Klaipėdos kraštas išsikovojo nepriklausomybę. Tačiau tik po pusantrų metų sunkaus darbo pergalė buvo įtvirtinta 1924 05 17 Kaune pasirašius Klaipėdos konvenciją. Po to jo vadovaujama vyriausybė atsistatydino.
1924–1927 m. M. Galvanauskas buvo Lietuvos atstovas Londone, 1927–1929 m. – Klaipėdos uosto valdybos pirmininkas. 1929 m. pasitraukė iš valstybinės tarnybos ir dirbo privačiose struktūrose, visomis priemonėmis stengdamasis neutralizuoti vokiečių kolonizavimo planus.
1939–1940 m. bandė padėti Lietuvai sutikęs būti finansų, prekybos ir pramonės ministru. Okupavus Lietuvą, pasitraukė į Klaipėdą, o 1944 m. – į Prancūziją, kur aktyviai dalyvavo Lietuvos išlaisvinimo veikloje.
1922 m. „De jure“ laidoje, skirtoje paminėti faktui, kad daugelis pasaulio šalių oficialiai pripažino Lietuvos nepriklausomybę, išleistas lietuviškas 4 auksinų vertės pašto ženklas (dail. Adomas Varnas) su E. Galvanausko atvaizdu.
Parašė knygas: „Valstija ir mokesčiai“ (1909), „Pologne et Lithuanie“ (1923), „Atsiminimai“ (1925), „Bendrasis įmonių ūkio mokslas“ (3 t., 1937–1938) ir kt.

2001 m. Vytėnuose jo vardu pavadinta gatvė (Kauno m. savivaldybės valdybos 2001 10 09 sprend. Nr. 1354).

2002 m. Klaipėdos universitete įsteigta Ernesto Galvanausko vardo stipendija, skiriama geriausiam socialinius mokslus studijuojančiam studentui; universiteto miestelyje jam pastatytas paminklas.

nuotrauka 2013 03 13 VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto (S. Daukanto g. 28) IV-ajame aukšte atidengta stela.
Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/lt/naujienos/universitete-atidengta-stela-e-galvanauskui  [žiūrėta 2013 03 13]

nuotrauka 2016 02 15 ant pastato (Gedimino g. 2) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1920–1937 m. gyveno pirmasis vyriausiasis Lietuvos kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas, 1919–1924 m. – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas, 1924–1925 m. – užsienio reikalų ministras Valdemaras Čarneckis“ (skulpt. Balys Gudas; KMS administracijos direktoriaus 2015 12 17 įsak. Nr. A-3635).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Generolas Silvestras Žukauskas pagerbtas atminimo lenta Kaune. – Iliustr. // XXI amžius. – 2016, vas. 19, p. 6.
2. Gustatytė, Violeta. Pavadinimai naujoms gatvėms Vytėnuose // Kauno diena. – 2001, spal. 10, p. 5.
3. Kauno miesto gatvių sąrašas 2003 m.
4. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 65–67.
5. Trainys, Vygandas. Lito pribuvėjas užsuko pirmųjų reformų smagratį: valstybės statybos darbams vadovavęs E. Galvanauskas išvaikė dykinėjančius valdininkus. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005, lapkr. 12, p. 9.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka