RATKEVIČIUS STASYS, GRUODYTĖ-RATKEVIČIENĖ VALERIJA
RATKEVIČIUS STASYS [1917 03 16 Maskvoje (Rusija) – 2010 07 05 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], aktorius, režisierius, Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėjas.

GRUODYTĖ-RATKEVIČIENĖ VALERIJA [1916 03 16 Petrograde (dab. Sankt Peterburgas) (Rusija) – 2004 07 28 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse], pedagogė, aktorė, muziejininkė.

1960 m. abu apsigyveno Kaune.

1958 m. Valerijos ir Stasio Ratkevičių įkurtas pirmasis Lėlių teatras po 2 metų veiklos iš tuometinio Kapsuko (dab. Marijampolės) persikėlė į Kauną. Daug gastroliavo, pasiekdamas tolimiausius Lietuvos kampelius, kol Laisvės alėjoje buvo rekonstruojamos ir pritaikytos kino teatro „Pionierius“ patalpos. Naujojo teatro trupės branduolį sudarė Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos teatrinio skyriaus auklėtiniai, kurie tobulinosi Maskvos S. Obrazcovo lėlių teatre. 1962 m. lėlininkų veikla teatrų festivalyje Maskvoje buvo įvertinta 2-ojo laipsnio diplomu.
1967 m. S. Ratkevičiaus pastatyta P. Mančevo „Zuikių mokykla“ repertuare išsilaikė 30 m. ir buvo parodyta per Maestro 80-ąjį gimtadienį. 1968 m. Pabaltijo lėlių teatrų festivalyje Rygoje „Zuikių mokykla“ pripažinta geriausiu spektakliu, o S. Nėries „Eglė – žalčių karalienė“ įvertinta kaip geriausias nacionalinis spektaklis. 1972 m. teatras gastroliavo Europoje, o 1974 m. – Lotynų Amerikoje. Režisierius pastatė apie 40 spektaklių. Ryškiausi iš jų, be aukščiau paminėtųjų, yra I. Štoko „Velnių malūnas“, Š. Pero „Pelenė“, J. Degutytės „Aš ieškau fleitos“, „Joniukas“ (pagal J. Biliūno apysakas) ir kt.
Kelis dešimtmečius Maestro buvo renkamas tarptautinės lėlininkų asociacijos UNIMA valdybos nariu, aktyviai dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir kituose renginiuose. 1967 m. jam buvo suteiktas Respublikos nusipelniusio meno veikėjo vardas, 1974 m. įteiktas Lenkijos vyriausybinis apdovanojimas – medalis už nuopelnus lenkų kultūrai. 2003 m. už indėlį Lietuvos menui S. Ratkevičius apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto ordino Karininko kryžiumi, 2007 m. – už kūrybos nuopelnus „Fortūnos“ statulėle. 2009 m. jo garbei kauniečiai sukūrė dokumentinį filmą-pasakojimą „Mėlyniesiems katilėliams aidint“ (rež. Enrika Striogaitė). Paskutinis garbingas apdovanojimas – Kultūros ministerijos Padėkos premija už viso gyvenimo nuopelnus buvo įteikta keli mėnesiai prieš mirtį.
Nuo teatro įsikūrimo dienos jam padėjo žmona Valerija, ilgametė aktorė, režisierė, pedagogė, LTSR nusipelniusi artistė, Lietuvos teatrų sąjungos narė. Ji organizuodavo susitikimus, vedė kursus, teikė konsultacijas lėlių žanro specifikos klausimais, kaupė eksponatus muziejui. Vienintelio Lietuvoje tokio muziejaus ekspozicijoje atsispindi visas V. Ratkevičienės gyvenimas. Ji išsaugojo teatro archyvą, nuotraukas, lėles, kūrybinio darbo dienoraščius ir kitus eksponatus nuo sunaikinimo. Muziejaus lėlės nuolat dalyvauja Kaune vykstančiuose renginiuose: „Svečiuose pas skudurinę Onutę“, „Šypsos lėlės ir vaikai“, „Į pasakų šalį su fotoaparatu“ ir kt.

nuotrauka 2006 m. Kauno lėlių teatro muziejui (Laisvės al. 87A), veikiančiam nuo 1994 m. ir sukaupusiam daugiau kaip 800 eksponatų, suteiktas jo įkūrėjų Valerijos ir Stasio Ratkevičių vardas.
Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/zmogus-vaikystei-padovanojes-stebukla-45976  [žiūrėta 2010 08 17]

nuotrauka 2016 05 18 ant namo (Laisvės al. 98) atidengta atminimo lenta su užrašu: „Šiame name nuo 1964 m. iki mirties gyveno Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėjai Valerija Gruodytė-Ratkevičienė (1916–2004) ir Stasys Ratkevičius (1917–2010)“ (KMS administracijos direktoriaus 2016 04 21 įsak. Nr. A-1135).
Prieiga per internetą: http://www.kaunoleles.lt/?read=24179  [žiūrėta 2016 05 16],  http://goo.gl/iAhG74  [žiūrėta 2016 05 20]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kanopkaitė, Rūta. Vaikystės šalies prezidentai: Kauno lėlių teatro muziejui suteiktas teatro įkūrėjų Valerijos ir Stasio Ratkevičių vardas // Kauno diena. – 2006, kovo 15, p. 9.
2. Kauno valstybinis lėlių teatras : gegužės 18 d. 13 val. ... : [skelbimas] // Kauno diena. – 2016, geg. 16, p. 20.
3. Milkova, Vaida. Sukurtas filmas apie garsų lėlininką. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, gruod. 31, priedas „Santaka“, p. 8.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka