AISTIS JONAS, tikroji pavardė Aleksandravičius [1904 07 07 Kampiškėse (Kauno r.) – 1973 06 13 Vašingtone; 2000 m. perlaidotas Rumšiškių kapinėse, antkapinį paminklą sukūrė skulpt. Antanas Kmieliauskas], poetas, publicistas, filosofijos daktaras.
Savo raštus pasirašinėjo slapyvardžiais: Jonas Kossu-Aleksandravičius, Jonas Kuosa-Aleksandriškis, Jonas Aistis [nuo 1952 m.]

1919–1936 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919–1927 m. mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. 1927 m. įstojo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Dirbo įvairiose įstaigose. Bendradarbiavo su žurnalais: „Ateitis“, „Naujoji Romuva“, „Židinys“, „Vairas“. Gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, 1936–1940 m. literatūros studijas tęsė Grenoblio universitete Prancūzijoje.
Kaune išleido eilėraščių rinkinius: „Eilėraščiai“ (1932), „Imago mortis“ (1934), „Intymios giesmės“ (1935), „Užgesę chimeros akys“ (1937), „Poezija“ (1940). Už eilėraščių rinktinę „Užgesę chimeros akys“ 1938 m. jam buvo įteikta Valstybinė literatūros premija. 1939 m. paskutinį kartą lankėsi Kaune.
Išleistos dvi knygos, skirtos Jonui Aisčiui: Vytauto Kubiliaus „Jonas Aistis: gyvenimas ir kūryba“ (Vilnius, 1999), Stanislovo Abromavičiaus ir Gražinos Meilutienės „Mėlynieji vaikystės šilai: Jono Aisčio 100-osioms gimimo metinėms“ (Kaunas, 2004). Be to, atskira knyga išleisti J. Aisčio 648 laiškai „Laiškai, 1929–1973“ (Vilnius, 2004).
2004 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė).

1988 11 06 J. Aisčio tėviškėje Dovainonyse pastatytas stogastulpis (tautodail. Leonas Juozonis).

nuotrauka 1994 07 03 minint 90-ąsias poeto gimimo metines, Rumšiškėse pastatytas paminklinis biustas (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Stasys Petrauskas).

1996 04 18 įsteigtas J. Aisčio muziejus Rumšiškėse (J. Aisčio g. 1). Atidarytas 1997 07 12.
Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/Kaisiadorys/Rumsiskiu_muziejus.htm  [žiūrėta 2010 08 04]

1997 m. viena iš Vaišvydavos gatvių pavadinta J. Aisčio vardu (Kauno m. valdybos 1997 11 18 sprend. Nr. 858). Tais pačiais metais jo vardu pavadinta gatvė Rumšiškėse (Kaišiadorių rajono Tarybos 1997 02 20 sprend. Nr. 281).

2004 m., švenčiant poeto 100-ąsias gimimo metines, Kaišiadorių rajono savivaldybė sugrąžino literatūrinę premiją (įsteigtą sovietmečiu), teikiamą kiekvienais metais birželio mėnesį už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje (Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2004 02 27 sprend. Nr. 378).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. J. Aisčio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 16.
2. Kauno miesto gatvių sąrašas 2003 m.
3. Laurinavičius, Jonas. Jonas Aistis ir Rumšiškės. – Kaišiadorys, 1992. – 25 p.
4. Rumšiškių Jono Aisčio muziejus. – [ Kaišiadorys, 2000]. – 1 lankstinys (4 p.) : iliustr.
5. Jono Aisčio premija – Jonui Juškaičiui // Metai. – 2004, Nr. 8/9, p. 189.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka