KATILIŪTĖ MARCĖ [1912 04 24 Ivoškiuose (Joniškio r.) – 1937 04 05 Kaune; palaidota Petrašiūnų kapinėse; 1972 m. pastatytas antkapinis paminklas (skulpt. Juozas Kėdainis)], grafikė, tapytoja, knygų iliustratorė.

1928–1937 m. gyveno Kaune.

1928 m. mokėsi „Saulės“, vėliau – „Aušros“ gimnazijoje. 1929–1935 m. Kauno meno mokykloje studijavo grafiką, o nuo ketvirtojo kurso – dar ir tapybą. 1933 m. lapkričio 1 d. M. Katiliūtė tapo Lietuvos moterų tarybos lietuviško taikomojo audimo ir rankų darbo meno kursų lektore, dėstė spalvų derinimą. 1937 m. dirbo konservatore M. K. Čiurlionio meno muziejuje Kaune.
Gyveno iš atsitiktinių užsakymų. Norėjo studijuoti Prancūzijoje, tačiau valstybinė stipendija jai nebuvo paskirta. Neturėdama sąlygų visiškai atsidėti kūrybai, Marcelė nusižudė, palikdama apie 500 darbų: linoraižinių, eskizų, piešinių, paveikslų. Sukūrė iliustracijas knygoms: V. Tamulaičio „Kiškelio užrašai“, P. Cvirkos „Napalys bailys“, I. Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“ ir kt. Vertingiausi yra jos lino raižiniai „Motina“, „Ties medžiu“, „Urtė“, „Bulves skuta“, „Autoportretas“ ir kt.
1937 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje geriausieji jos grafikos darbai buvo apdovanoti aukso medaliu (po mirties). 1940 m. Kaune buvo surengta personalinė M. Katiliūtės darbų paroda, 2004 m. iš didžiosios kūrybinio palikimo dalies, saugomos M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, buvo surengta paroda Vilniaus „Vartų“ galerijoje. Dalis M. Katiliūtės dienoraščių saugoma Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rankraštyne.
Išleistos knygos: 1940 m. parodos katalogas, „M. Katiliūtė: reprodukcijų rinkinys“ (Kaunas, 1957), Akvilės Mikėnaitės biografinė apybraiža „M. Katiliūtė“ (Vilnius, 1963). Serijoje „Šiaurės Lietuvos žmonės“ Juozas Brazauskas išleido monografiją „Dailininkė Marcė Katiliūtė“ (Kaunas, 2006), kurioje pateikta jos kūrinių bibliografija, reprodukcijų katalogas, užrašai, dienoraščiai ir laiškai.

nuotrauka 1970 m. Žaliakalnyje ant medinio namo (Širvintų g. 64), atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1935–1936 m. gyveno dailininkė Marcė Katiliūtė“ (Kauno m. LDT VK 1969 02 27 sprend. Nr. 97).

2018 05 29 Vijūkuose esančiai gatvei suteiktas M. Katiliūtės pavadinimas [KMS tarybos 2018 05 29 sprend. Nr. T-255].
Prieiga per internetą: https://bit.ly/2PC0yvM  [žiūrėta 2019 10 29]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Marcė Katiliūtė. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 93–94.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka