KUPREVIČIUS VIKTORAS [1901 01 27 Tioplyj Stane (Rusija) – 1992 04 01 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], kompozitorius, pianistas, varpininkas, pedagogas, nusipelnęs meno veikėjas.

1921–1992 m. gyveno Kaune.

1921–1924 m. mokėsi Kauno muzikos mokykloje. 1923–1943 m., dirbdamas atsakinguoju sekretoriumi Kauno valstybiniame istorijos muziejuje, kartu su P. Galaune organizavo ir dalyvavo liaudies meno tyrimų ekspedicijose; kuravo Kauno radiofono ir kino studijos darbų muzikinį apipavidalinimą.
1943–1950 m. buvo Kauno jaunojo žiūrovo teatro koncertmeisteris, muzikinės dalies vedėjas ir dirigentas. 1946–1950 m. buvo KU dėstytojas, o 1952–1957 m. – J. Jablonskio vidurinės mokyklos mokytojas bei meno saviveiklos kolektyvų vadovas. 1956 m. restauravo Karo muziejaus bokšto karilioną ir nuo 1957 m. iki mirties skambindavo jo varpais kartu su sūnumi Giedriumi. Kaune jį visi pažinojo kaip varpų maestro ir dainų kūrėją.
V. Kuprevičius parašė apie 400 kūrinių. Žymiausi iš jų: vaikų opera-pasaka „Žiogas ir skruzdės“ (1942), vaikų operetės „Paukščių koncertas“ (1942) bei „Pasoga“ (1943), baletas „Piemenaitė ir kaminkrėtys“ (1955), muzikinė pasaka „Batuotas Katinas“ (2000), 300 dainų, muzika kino apybraižoms ir radijo spektakliams, kūriniai varpams.
1932 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino ordinu. 1971 m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas. Taip pat apdovanotas penkiais ordinais, pasižymėjimo ženklais, konkursų ir apžiūrų diplomais, garbės raštais.

1991 09 26 m. jam suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

1995 m. Viktoro Kuprevičiaus vardu pavadinta Kauno 32-oji vidurinė mokykla (Kovo 11-osios g. 94; nuo 2017 02 28 – progimnazija), kurioje 2001 m. vyko kompozitoriaus vardu pavadintas Kauno mokyklų chorų festivalis, rengiami jo gimimo dienos paminėjimai.
2003 m. mokyklos pirmojo aukšto fojė įrengtas stendas su memorialine ekspozicija, pakabintas kompozitoriaus bareljefas iš odos (dail. Gražina Kuprevičienė).
Prieiga per internetą: http://www.kuprevicius.kaunas.lm.lt/  [žiūrėta 2010 07 08]

nuotrauka 2001 m. Karo muziejaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64) ant Varpų bokšto atidengta memorialinė lenta: „Šiame bokšte įrengtu kariljonu 1957–1992 m. skambino Kauno miesto garbės pilietis, kompozitorius Viktoras Kuprevičius, 1901–1992 (skulpt. Stasys Žirgulis, archit. Jonas Lukšė).

2003 m. sūnaus Giedriaus iniciatyva įsteigta kasmetinė V. Kuprevičiaus vardo stipendija, skiriama VDU gabiems ir darbštiems studentams paremti bei paskatinti Kauno tarpukario kultūros tyrinėjimus.
Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2009/11/4.pdf  [žiūrėta 2014 05 07]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Buškevičienė, Angelė. Padovanojęs Kaunui savo varpų muziką: minint kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus 100-ąsias gimimo metines. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, gruod. 14, p. 5.
2. Čepienė, Leonarda. Varpininko garbei dainavo vaikų chorai. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, saus. 30, p. 7.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Savičiūnaitė, Vida. Šimtmečio proga – nauji faktai // Lietuvos rytas. – 2001, saus. 26, priedas „Savaitgalis“, p. 11.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka