RAUBA VYTAUTAS [1899 09 09 Pusdešriuose (Šakių r.) – 1920 05 12 Kaune, palaidotas miesto kapinėse (Vytauto pr.); 1958 m. palaikai perkelti į Eigulių kapines], karo lakūnas, leitenantas savanoris.

1919–1920 m. gyveno Kaune.

1919 01 28 savanoriu įstojo į 1-ąjį raitelių pulką Kaune. 1919 12 01 baigė aviacijos mokyklą; po dviejų savaičių gavo leitenanto laipsnį. Jis sukūrė 34 Karo aviacijos mokyklą baigusių I laidos absolventų ženklą, kuris buvo pagamintas Vokietijoje. V. Rauba buvo perspektyvus ir drąsus lakūnas. Jam pirmajam suteikta teisė savarankiškai pakilti į orą.
1920 05 12 pratybų metu imituodamas oro kautynes, šaudydamas kulkosvaidžiu, darydamas neleistinai staigius posūkius nedideliame aukštyje nesuvaldė lėktuvo HALB. CL-IV ir žuvo.

1934 m. Aleksoto mikrorajone viena Linksmadvario gatvė buvo pavadinta Ltn. V. Raubos vardu (Kauno m. valdybos 1934 06 07 potv. Nr. 726. 1946 12 12 Kauno DŽDT VK nut. Nr. 638 gatvei suteiktas Gastelo vardas). 1990 m. grąžintas ankstesnysis pavadinimas (Kauno m. mero 1990 11 23 potv. Nr. 690).

nuotrauka 2000 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132) atidengta atminimo lenta: „Av. ltn. Vytautas Rauba 1899 IX 09–1920 V 12 karo lakūnas, pirmasis lietuvis žuvęs Kauno aerodrome“ (archit. Algimantas Mikėnas).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KAA, f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
2. Kaunas: V. Raubos g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 133.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka